Centrum Biznesu i Innowacji - ośrodek konferencyjno-szkoleniowy

Autor: 
Agnieszka Zając
agro1.jpg
agro2.jpg

Centrum Biznesu i Innowacji jako ośrodek konferencyjno – szkoleniowy w roku 2014 stał się doskonałym zapleczem dla wszelkiego rodzaju spotkań biznesowych, szkoleń oraz konferencji. Na przestrzeni ubiegłego roku zorganizowano kilkadziesiąt tego rodzaju spotkań, wśród których znalazły się m.in.:
- Cykliczne spotkania przedsiębiorców, samorządowców, naukowców oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego ws. utworzenia Klastra Surowcowego Aglomeracji Wałbrzyskiej, na których podjęto prace nad koncepcją pn.: „Wałbrzyskie surowce i odpady przemysłowe jako źródło materiałów zaawansowanych”.
- Cykl szkoleniowy realizowany w ramach Wałbrzyskiej Fundacji „Razem” pod nazwą projektu: „Nowy zawód – Nowe perspektywy”
- Spotkania organizowane dla kadry pracowniczej Banku Zachodniego WBK oraz Banku Spółdzielczego.
- Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla osób zatrudnionych w odkrywkowych zakładach górniczych, położonych na terenie województwa dolnośląskiego,
- Spotkanie włodarzy miast Nowa Ruda, Radków oraz gminy Nowa Ruda dotyczące projektu „Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do problemów całego obszaru funkcjonalnego”, w ramach którego opracowane zostaną dokumenty dotyczące turystycznego wykorzystania zasobów wodnych regionu.
- Spotkania biznesowe przedsiębiorców zainteresowanych inwestycją w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, w tym belgijskiej firmy Umicore Autocat Poland, która podjęła budowę w Nowej Rudzie zakładu produkującego katalizatory samochodowe.
W dniu 17.10.2014 r. odbyło się uroczyste otwarcie TECHNOINKUBATORA NOWA RUDA, jako kolejnego miejsca stworzonego na potrzeby biznesu przez Agencję Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie. Misją Technoinkubatora jest wspieranie komercjalizacji nowych technologii w wdrażaniu innowacyjnych projektów o znaczeniu gospodarczym priorytetowo z udziałem nowopowstających firm innowacyjnych. Podstawowe cele funkcjonowania Technoinkubatora to wspieranie: transferu wiedzy i technologii, przedsiębiorczości i innowacyjnych firm będących w początkowej fazie rozwoju. Zadaniem Technoinkubatora jest promowanie i wspieranie przedsiębiorców w ich rozwoju priorytetowo poprzez zapewnienie realnego udziału nauki w innowacyjnych projektach biznesowych pozwalających na wzmacnianie pozycji firmy na rynku.
Technoinkubator uzbrojony został w wielofunkcyjną salę audiowizualną przeznaczoną na organizację: pokazów i prezentacji, seminariów, szkoleń i wykładów, wideokonferencji i konferencji, spotkań biznesowych, projekcji filmowych, inscenizacji teatralnych i koncertów oraz salę laboratoryjną, posiadającą system multimedialny złożony z dziesięciu stanowisk komputerowych typu all-in-one + dla trenera, umożliwiający realizację szkoleń i treningów.

W 2014 r. w Technoinkubatorze odbyły się następujące wydarzenia:
- Polsko – Czeska konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku
- Spotkanie informacyjne dla mieszkańców Nowej Rudy Dolnośląskiego Klubu Ekologicznego z Wrocławia w ramach projektu pt.
„Klimat, energia, zdrowie”
- Spotkanie biznesowe dla noworudzkich przedsiębiorców organizowane przez Kancelarię Podatkową s.c. Danuta Bogusław Basoń oraz Agencję Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A nt. zmian podatkowych na 2015 rok oraz skutecznej komunikacji, czyli jak zarabiać w XXI wieku.
- Koncert słowno-muzyczny w ramach Akademii Melomana w wykonaniu wiedeńskiej pianistki pani Elżbiety Mazur.

Wydania: