Rozmowa z burmistrzem Jerzym Terleckim o Polanicy Zdroju - retrospektywnie, w perspektywie 40 lat

Autor: 
Mirosław Awiżeń
polanica.jpg

Jak było 20 lat temu, jak jest teraz, a jak Polanica Zdrój
powinna wyglądać za 20 lat, licząc od dziś.

- Zaczynamy od tego, co udało się Polanicy Zdroju, cofając się 20 lat do tyłu....
- ... jest rok 1994. Zaczynam „karierę” burmistrza i trzeba powiedzieć, że dla samorządu był to czas dość radosny. Obowiązków było kilkakrotnie mniej, ale i możliwości proporcjonalnie niewiele. Tak było do czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Wówczas zwiększyły się możliwości inwestycyjne Gminy. Wiązało się to oczywiście ze zwielokrotnionym wzrostem odpowiedzialności, jednakże dzięki pewnego rodzaju ciągłości władzy i kontynuowanej w kolejnych kadencjach strategii rozwoju Polanicy Zdroju nasza pozycja w 2014 roku jest naprawdę dobra....

- Ale wróćmy jeszcze do roku 2004 (przystąpienia Polski do UE) ...
- ... pierwsze wielkie pieniądze z dofinansowania przez Wspólnotę Europejską poszły na Park Zdrojowy i Teatr Zdrojowy. To były „klucze” pozwalające na rozwój kurortu. Od 2004 do 2014 roku zrealizowaliśmy dobrych kilkanaście programów dofinansowanych w „lwiej części” przez Wspólnotę Europejską. Co ważniejsze, starania Gminy spotkały się z dobrym odbiorem potencjalnych inwestorów i z tej też przyczyny można by rzec, że Polanica jest wciąż jednym wielkim placem budowy. Nasza marka jako uzdrowiska wzrosła w tym czasie tak bardzo, że plasujemy się w pierwszej trójce kurortów w Polsce. Jesteśmy także zauważalni jako liczące się uzdrowisko za granicą. Niewątpliwie duży wpływ na rozwój miasta miało także otwarcie Specjalistycznego Centrum Medycznego, co w parze z działaniami Uzdrowisk Kłodzkich i firm typu Wellness Spa spowodowało, że mocno weszliśmy w profil turystyki zdrowotnej. Taki profil spowodował również zagwarantowanie całorocznego sezonu turystycznego w Polanicy Zdroju. Wiele inwestycji w Polanicy Zdroju realizowali również indywidualni inwestorzy, także wspomagani kapitałem z UE.

- ... no i doszliśmy do 2014 roku...
- ... bez wątpienia wiemy, co chcemy realizować i co realizujemy. Czyli - wciąż rozbudowa Polanicy Zdroju, jej wzbogacanie, utrzymywanie dobrego klimatu dla inwestorów. A ci nas nie opuszczają. Choćby teraz budowany jest 5. gwiazdkowy obiekt Ireny Eris. A to ponad 100 miejsc pracy. W trakcie remontu jest Instytut Medycyny „Paracelsus”, czy też klinika rehabilitacji osób z S.M. (stwardnienie rozsiane).
Najbliższa przyszłość to przede wszystkim budowa wieży obserwacyjno-astronomicznej na Wzgórzu Marii. Już rozpoczęliśmy rozmowy z przedstawicielami wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Także trwają rozmowy z Centrum Nauki „Kopernik”. Mam nadzieję, że wieża powstanie w tej perspektywie unijnej (2015 – 2020 - dop, red.).
W ostatnich dniach dokonaliśmy analizy urbanistycznej i kierunków zagospodarowania tzw. Małego Rynku w centrum Polanicy Zdroju i kwestią zaledwie paru miesięcy jest możliwość wykonania koncepcji zagospodarowania tego terenu.

- A czy możesz co nieco zdradzić co tam będzie?
- Trudno tak odpowiedzieć na Twoje pytanie... przecież to tylko analiza urbanistyczna...

- ... ale pewne założenia są...
- Mały Rynek to teren, który składałby się z dwóch stref. Strefa A typowo wypoczynkowa, ze sztuczną plażą, a w zimie z lodowiskiem. „Oplatana” wodą z Bystrzycy Dusznickiej... można również pomyśleć o basenie w rzece... Strefa B to rozrywka... kino plenerowe, duże monitory, możliwość tworzenia strefy kibica, retransmisja koncertów i imprez z Teatru Zdrojowego....
I kolejna rzecz. Jesteśmy w trakcie rozmów z gospodarzami Szczytnej na temat wyciągu narciarskiego, który mógłby powstać na stokach Wolarza. Bardzo popieram ten pomysł, bo jego realizacja wpłynęłaby nie tylko na rozwój gminy Szczytna, ale na cały nasz mikroregion.
Kolejną szansą dla Polanicy Zdroju jest zbiornik sucho-mokry w Szalejowie Górnym. W tym zbiorniku ma być 4 ha pod wodą!
Oczywiście nadal wiele wysiłku wymagają inwestycje w szeroko rozumianą ekologię. Co prawda realizujemy zadanie rekultywacji wysypiska, a w fazie rozruchu technologicznego jest kompostownia, to jednak wiele do życzenia pozostawia problem ograniczenia niskiej emisji...

- ... czyli zmiana sposobu ogrzewania domów, mieszkań...
- Tak. Ale zmiana sposobu ogrzewania z paliw stałych (węgla, drewna..) oprócz zalet ekologicznych musi być opłacalna, a przynajmniej nie droższa niż tradycyjna.

- Gaz?
- Wciąż za drogi.

- Dopłaty?
- Raczej niemożliwe. Być może kogeneracja, czyli wytwarzanie prądu elektrycznego wraz z uzyskiwaniem ciepła... To metoda wytwarzania energii elektrycznej i ciepła nawet o 30% oszczędniejsza od klasycznej... Może otworzy się taka szansa na powstanie tego typu niedużej elektrowni...

- A teraz 2034 rok...
- Chciałbym, aby w 2034 roku europejski turysta zastanawiał się gdzie spędzić urlop. W Baden-Baden, Karlovych Varach czy też w Polanicy Zdroju ... I to są całe moje marzenia.

***
Porozmawialiśmy sobie o „kluczach” rozwoju Polanicy Zdroju, ale warto pokazać i te drobniejsze, a nie mniej ważne inwestycje, które składają się na efekt końcowy: czyli Polanica Zdrój przyjazna mieszkańcom, turystom i inwestorom.
Oto szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych i remontowych
gminy Polanica Zdrój w l. 2011 - 2014:
I- 2011 rok: przebudowa ul. Lipowej, modernizacja chodników ul. Parkowa, wyk. nawierzchni asfaltowej ul. Kilińskiego i Kochanowskiego, wykonanie elewacji budynków przy ul. Dąbrowskiego, zakup średniego sam. rat.-gaśniczego GBA, wykonanie i uruchomienie dozoru systemu monitoringu miasta i parku, modernizacja i budowa systemu zabezpieczeń technicznych i dezynfekcja ujęć w Polanicy, wymiana głównej magistrali przy ul. Zdrojowej, wykonanie kanalizacji deszczowej ul. Hłaski - Stachury, przebudowa Parku Zdrojowego, rozbudowa i modernizacja Teatru Zdrojowego im. M. Ćwiklińskiej, zagospodarowanie terenu wokół „Orlika” i lodowiska „Biały Orlik”, remont kaplicy na cmentarzu, dofinansowanie wykonania elewacji wieży kościoła.
II- 2012 rok: remont chodnika i ścieżki rowerowej ul. Zdrojowa, budowa drogi dojazdowej od MCK do „Medicusa”, budowa dróg osiedlowych ul. Kilińskiego, wyk. nawierzchni asfaltowej ul. Wyspiańskiego, budowa budynku socjalnego oraz komórkowca , wykonanie monitoringu wizyjnego cz. II, budowa sieci wodociągowej rozdzielczej od zbiornika Reymonta, budowa sieci wodociągowej ul. Mickiewicza, budowa ścieżek edukacji ekologicznej na terenie Parku Leśnego, odwodnienie nowej części cmentarza etap I, remont pomieszczeń remizy, dofinansowanie odnowienia ścian kościoła i płaskorzeźb 12 apostołów.
III- 2013 rok: oprac. dokumentacji projektowej na ul. M. Dąbrowskiej, wykonanie łącznika drogi od ul. Dębowej, wykonanie monitoringu wizyjnego - cz. II, budowa placu zabaw - SP nr 2 , „Edukator”i przy ul. Kruczkowskiego, wymiana głównej magistrali wodnej ul. Zdrojowa, odwodnienie cmentarza - cz. II, odwodnienie rejonu ul. Dworcowa - Warszawska, remont gzymsu żelbetowego reaktora oczyszczalni ścieków, sfinansowanie zakupu i montaż instalacji przeciwwłamaniowej kościoła.
IV- 2014 rok: przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. Wojska Polskiego, budowa chodnika ul. Boczna, poszerzanie nawierzchni jezdni z kostki granitowej ul Górska z częściową przebudową chodników, budowa dróg osiedlowych: Staffa, Stachury, Hłaski, Orkana, Baczyńskiego oraz przebudowa dróg osiedlowych na oś. Kilińskiego, modernizacja ciągów pieszych ul. Chopina, Cicha, Dębowa, wykonanie elewacji budynku Regionalnej Szkoły Turystycznej, budowa dróg dojazdowych ul. Dębowa i Szymborskiej oraz o nawierzchni kamiennej ul. Mickiewicz, wykonanie miejsc postojowych wzdłuż „Orlika - dok. projektowa, trasa spacerowa nad Bystrzycą Dusznicką - w trakcie wykonywania, wykonanie koncepcji wieży na Wzgórzu Maria, PZU Trasy Zdrowia, odwodnienie cmentarza cz. III, zakup komputerów w Klubie Emerytów oraz szkolenia, zakup samochodu dla Straży Miejskiej, wykonanie elewacji budynku przedszkola, a także termoizolacji budynków szkolnych Gimnazjum im. dr J. Matuszewskiego, remont i rozbudowa ujęć wodnych, wykonanie oświetlenia ul. Sokołowskiego i Okrzei, budowa obiektu lekkoatletycznego, rekultywacja wysypiska śmieci, uruchamianie kompostowni.
Z dalszymi inwestycjami, i tymi większymi i tymi mniejszymi nie będzie kłopotu, bowiem gmina Polanica Zdrój ma zdolności finansowe na wkład własny – zadłużona jest tylko na 20,78% w stosunku do dochodów (górny limit zadłużeń dla gmin to 60%).

Wydania: