Kłodzko przewyborcze

Autor: 
Michał Łacny

W listopadzie nasze miasto będzie wybierać nowe władze miejskie.
Co trzeba zrobić, na co trzeba uważać
podczas wyborów samorządowych?
Jaki kandydat będzie najlepszy na radnego, burmistrza?
Kiedy kandydat prowadzi kampanie, a kiedy manipuluje naszym głosem?
Trudno w tym mętliku informacji, które są podawane przez media w Kło-dzku, odnaleźć swój punkt widzenia. Podawane informacje publicznie często mijają się z prawdą. Propozycje podawane przez kandydatów, często nie mają pokrycia w świecie realnym naszego miasta, osiedla. Często słuchałem kandydatów i ich obietnic, w które sami nie wierzą.
Ja wierzę, że coś w naszym mieście może się zmienić.
Tylko ciężką pracą nowych władz. Przeprowadzałem ostatnio ankietę na temat czego wyborcy oczekują od nowych władz:
1. Lepszego zarządzania funduszami publicznymi.
2. Kandydaci powinni być mieszkańcami Kłodzka.
3. Zażegnania sporów między powiatem a miastem.
4. Zmniejszenia bezrobocia i ubóstwa w mieście.
5. Przeprowadzania konkursów na funkcje urzędowe w naszym mieście.
6. Zadbania o ochronę i wzmocnienie lokalnych firm.
7. Bardziej skutecznego zajmowania się sprawami podstawowymi miasta, ścieki, śmieci, oświetlenie, porządek.
8. Większej kultury w urzędach miejskich podczas przyjmowania mieszkańców.
Jeżeli te postulaty zostaną spełnione przez nowe władze, to tak, jak już powie-działem może za kilka lat będzie lepiej w naszym mieście. I ludzie będą ufać własnej władzy miejskiej!

Wydania: