Zakończono kolejną inwestycję w gminie Bystrzyca Kłodzka

Autor: 
inf.wł.
bystrzyca-elewacja.jpg

Nazwa projektu: „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 8”
Zakres robót budowlanych
- Przedsięwzięcie, którego dotyczył projekt polegało na modernizacji elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej wraz z wymianą części stolarki okiennej i części stolarki drzwiowej zewnętrznej oraz instalacji systemu odmrożeniowego w budynku. Prace budowlane były prowadzone w okresie od grudnia 2013 r. do lipca 2014 r. Zakres objął:
- prace elewacyjne elewacji frontowej, tylnej i elewacji bocznych,
- oczyszczenie elementów kamiennych oraz ich hydrofobizację,
- wykonanie cokołów dla części dobudowanej z płyt z piaskowca i tynku mozaikowego,
- remont schodów zewnętrznych z piaskowca w elewacji frontowej i tylnej,
- wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej,
- remont schodów prowadzących do kotłowni z wykonaniem nowo projektowanego daszku nad wejściem,
- wykonanie nowo projektowanego daszku nad wejściem w elewacji tylnej,
- częściową wymiana stolarki okiennej,
- odtworzenie opasek okiennych,
- wymianę krat,
- wykonanie instalacji przeciwoblodzeniowej rynien i rur spustowych.
Rezultaty
Dzięki realizacji projektu nastąpiła poprawa warunków nauczania i możliwości rozwoju dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 1, w tym dzieci mniejszości narodowych. Realizacja inwestycji nie tylko pozwoliła na zachowanie i zabezpieczenie zabytkowej struktury budynku Szkoły, ale także umożliwiła wykorzystanie obiektu adekwatnie do jego funkcji, a w przyszłości przyczyni się do podejmowania wspólnych działań przez ludność polską i przedstawicieli mniejszości w celu integracji społeczności lokalnej.
Wszystkie wyżej wymienione prace wykonane w ramach projektu zostały sfinansowane w części ze środków Unii Europejskiej: 85%, udział finansowy Gminy Bystrzyca Kłodzka w realizacji przedsięwzięcia: 15%.
Całkowita wartość projektu wyniosła: 433 124,97 PLN, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 363 974,23 PLN.

Wydania: