Zakończenie roku szkolnego w ZSA w Bożkowie

Autor: 
inf. ZSA
zsa.jpg

27 czerwca br. rozległ się ostatni w tym roku szkolnym dzwonek w ZSA
w Bożkowie. W uroczystej akademii, przygotowanej przez Samorząd Uczniów i Słuchaczy, udział wzięli Dyrekcja, grono pedagogiczne, pozostali pracownicy szkoły, Rodzice oraz społeczność uczniowska. Na początku głos zabrał pan Dyrektor Józef Kochniarczyk, który życzył uczniom udanego wypoczynku i podziękował wszystkim pracownikom szkoły za mijający rok szkolny.
Koniec roku szkolnego to czas nagradzania za szczególne osiągnięcia. Uczniom wyróżniającym się w nauce wręczono nagrody książkowe, a ich rodzicom listy gratulacyjne. Pan Burzyński wręczył awanse na kolejne stopnie w klasach mundurowych. Nauczyciele wychowania fizycznego podziękowali uczniom za sukcesy sportowe, a opiekun Samorządu Uczniów i Słuchaczy - za aktywny udział w życiu szkoły. Koniec roku szkolnego to także czas podsumowań. W tym celu zespół projektowy przedstawił
w kilku zdaniach relacje z pobytu uczniów na praktykach w Niemczech
w ramach projektu ,,Lepszy w zawodzie, bardziej mobilny w życiu – zagraniczne praktyki uczniów Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie” oraz podsumował w/w projekt. W kolejnej części uroczystości uczniowie oraz rodzice podziękowali wszystkim pracownikom szkoły za trud wkładany w nauczanie i wychowanie uczniów. Po części oficjalnej czas umilił wszystkim krótki występ artystyczny w wykonaniu uczennic klasy ITAK oraz pana Michała Kubata. Po zakończeniu akademii uczniowie udali się na ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie z wychowawcami. Do zobaczenia we wrześniu :)

Wydania: