Szczytna - w kilku zdaniach

Autor: 
D. Chmielarz
wakacje.jpg

Absolutorium dla Burmistrza
- To jest ostatnia w tej kadencji sesja absolutoryjna - rozpoczął swoje wystąpienie, dotyczące wykonania budżetu za rok 2013, burmistrz Marek Szpanier. Zakończył stwierdzeniem: Gmina Szczytna nie jest w stanie zrobić niczego bez środków zewnętrznych, unijnych i kredytów. Musimy robić wszystko, żeby doprowadzić do sytuacji, by nasi następcy mogli korzystać z tych środków, szczególnie unijnych. Słowa te mają odzwierciedlenie w rzeczywistości - zadłużenie Gminy zmalało na koniec roku 2013 do 56,48 %, a niedawno udało się sprzedać dwie duże działki z przeznaczeniem na działalność turystyczno-usługową.
Na temat wykonania budżetu RIO wydała opinię pozytywną z uwagami, a Komisja Rewizyjna RM - pozytywną bez uwag. Radni RM udzielili Burmistrzowi absolutorium.

Droższe mieszkania komunalne
Do końca czerwca najemcy mieszkań komunalnych mogli je wykupić, korzystając z 99,5% promocji. W ostatnim miesiącu z tej możliwości skorzystało 15 osób. Od 1. lipca 2014 r. lokale komunalne będzie można kupić za 25% ich wartości. Kto się nie pospieszył, ten zapłaci więcej.

Cząstkowy remont drogi
Stan drogi powiatowej do Batorowa ( około 3 km ) od lat spędza sen z powiek mieszkańcom tej ulicy i radnym RM. Wielokrotne łatanie dziur na nawierzchni sprawy nie załatwiało, wręcz pogarszało. Kolejne naprawy zaplanowano na rok bieżący. Roboty już miały miejsce i teraz jest tak: odcinek od Szczytnej do lasu pozostał bez zmian - to wyboisty, to dziurawy; na odcinku biegnącym przez las położono nową nawierzchnię, wyrównano pobocza (około 500 m); za lasem - znowu dziury i łaty. Podobno skupiono się na najbardziej zniszczonej części drogi. Czym kierował się właściciel drogi, nie wiadomo, może wygodniej byłoby użytkownikom, gdyby co 200-300 m gładkość blatu miała raz lewa, raz prawa jej strona. No i rowy - pozostały w podobnym jak jezdnia stanie - to trochę oczyszczone, trochę zasypane – to w ogóle nietknięte. Mieszkańców Batorowa ciekawi, jak będzie wyglądała ta droga za rok, dwa. Łatanie dróg gminnych ma się zakończyć w lipcu.

Jest poczekalnia
Peron na stacji w Szczytnej nadal zarośnięty trawą i zaniedbany, ale jest poczekalnia. Tam, gdzie była niegdyś. Już nawet była otwarta, jednak w obawie przed dewastacją zamknięto ją ponownie. Ostatnie wiadomości są takie, że będzie ona otwierana w czasie przyjazdów pociągu. Opiekę nad poczekalnią ma roztoczyć mieszkająca w pobliżu pani.

Wakacje
Jak co roku, kilkadziesiąt młodych mieszkańców gminy wyjechało w czasie wakacji na zorganizowany wypoczynek; około 20 osób – na kolonie w ramach opieki OPS, Szczytniańskie Stowarzyszenie Równych Szans na dwutygodniowy turnus do Mikoszewa zabrało 56 dzieci i młodzieży (dzięki sponsorom kilku osobom wyjazd dofinansowano). Natomiast tym, którzy zostali w mieście, Biblioteka Publiczna i MOK zapewniły atrakcyjne zajęcia na miejscu. Na odpłatną – cena promocyjna – naukę golfa zaprosili młodych ludzi właściciele pola golfowego.

Wydania: