Ochrona wód na obszarze Sudetów

Autor: 
inf.wł.
wodociągi1.jpg

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bystrzycy Kłodzkiej prowadzi niezbędne inwestycje celem poprawy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, a co za tym idzie w celu poprawy stanu środowiska w gminie Bystrzyca Kłodzka.
Obecnie trwa realizacja projektu pn. „Ochrona wód na obszarze Sudetów” polegająca na budowie kanalizacji sanitarnej dla Długopola Zdroju wraz z kolektorem grawitacyjno-tłocznym odprowadzającym ścieki do Bystrzycy Kłodzkiej (przesył przez Długopole Dolne).
Zadanie uzyskało dofinasowanie z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Europejska Wspólnota Terytorialna Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska i jest realizowane na terenie gm. Bystrzyca Kłodzka i gm. Orlickie Zahori.
Kwota bezzwrotnego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego wynosi 1.859.856,06 EURO tj. do 85% ostatecznych wydatków kwalifikowalnych. Udział własny Spółki wynosi 328.209,91 EURO.
Przetarg na wykonanie tego zadania w sierpniu 2013 r. wygrało konsorcjum: Firma Usługowa „Nowak” z Bystrzycy Kłodzkiej i Zakład Produkcyjno-Handlowy „Rokam” Koźmice gm. Ząbkowice Śląskie.
W ramach zadania wykonanych będzie ok. 10,5 km kanalizacji sanitarnej i dwie przepompownie ścieków. Ścieki z Długopola Zdroju i części Długopola Dolnego będą nareszcie oczyszczane na oczyszczalni ścieków w Bystrzycy Kłodzkiej.
Zakończenie zadania wg zawartej umowy, to koniec listopada bieżącego roku, ale patrząc na postępy prac (zaawansowanie zadania na dzień dzisiejszy to ok. 80%) winno nastąpić już we wrześniu br.

Wydania: