O planowanych remontach dróg powiatowych

Autor: 
inf. Michał Piszko

Powiat Kłodzki przygotował pięć uproszczonych wniosków aplikacyjnych z partnerami z Republiki Czeskiej oraz Województwem Dolnośląskim. W ramach tych zadań przewiduje się wykonanie remontów dróg powiatowych na odcinkach
1. Karłów – Ostra Góra – Granica Państwa,
2. Szczytna Śląska – Złotno,
3. Duszniki – Zdrój – Łężyce – Karłów,
4. Radków – Tłumaczów,
5. Bystrzyca Kłodzka – Spalona,
6. Lądek - Zdrój – Granica Państwa (Travna),
7. Stronie Śląskie – Bolesławów – Nowa Morawa – Granica Państwa.
Jeżeli projekty otrzymają pozytywną rekomendację ekspertów chcielibyśmy rozpocząć prace nad przygotowaniem niezbędnych dokumentów już w IV kwartale 2014 roku. Zakończenie realizacji części inwestycyjnej dla wszystkich projektów planujemy na III kwartał 2018 roku. Zadania zostaną sfinansowane ze środków europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska–Rzeczpospolita Polska 2014– 2020. Na chwilę obecną łączna szacowana kwota potrzebna na wyremontowanie w/w odcinków to ponad 50 milionów złotych, której 85% może stanowić dofinansowanie z Programu. W ramach budżetu poszczególnych projektów przewidziane zostały odpowiedzenie środki na promocję remontowanych ciągów komunikacyjnych oraz znajdujących się w ciągu nich atrakcji turystycznych czy kulturowych.

Wydania: