Nowe biblioteki

Autor: 
MH
6BUDOWAB.jpg

W Bierkowicach i Starym Wielisławiu trwają intensywne prace budowlane przy wznoszeniu nowych obiektów użytkowych, w których funkcjonować będą m.in. biblioteki i świetlice. Obie inwestycje współfinansowane są w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Całkowity koszt zadania w Bierkowicach wynosi 712 214 93 zł, w tym 431 913,00 zł to dofinansowanie zewnętrzne. Wykonawcą robót jest Firma LECH-POL Leszek Drewniak z Kłodzka. Obiekt w Starym Wielisławiu kosztuje 1 042 668,01 zł, w tym dofinansowanie 453 954,00 zł. Wykonawcą jest Firma WOLBUD Usługi Ogólnobudowlane, Dominik Wolski z Paczkowa.
Oba obiekty zostaną oddane do użytkowania w roku 2015. Zyska nie tylko lokalna społeczność. Poprawi się atrakcyjność obu wsi. Zwiększy się dostępność do dóbr kultury. Polepszą się warunki pracy bibliotekarzy i świetlicowych. Zadbano o osoby niepełnosprawne.
Reasumując, samorząd lokalny stworzy warunki do efektywniejszego spożytkowania potencjału tkwiącego w społeczności tych sołectw.

Wydania: