Modernizacja ekspozycji stałych w Muzeum Filumenistycznym

Autor: 
Małgorzata Jaworska
wystawa stała.jpg

W 2014 r. Muzeum Filumenistyczne otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe, priorytet Wspieranie działań muzealnych na zadanie „Modernizacja wystawy stałej pn. „Historia niecenia ognia”, z okazji obchodów 50-lecia istnienia Muzeum Filumenistycznego”.
W związku z planem obchodów 50-lecia istnienia Muzeum, pracownicy instytucji postanowili przebudować cieszącą się niezwykłą popularnością wśród turystów wystawę poświęconą historii niecenia ognia. W planie prac nad nową aranżacją ekspozycji przewidziano zakup nowoczesnego sprzętu wystawienniczego oraz urządzeń multimedialnych potrzebnych do spójnej i kompleksowej prezentacji zbiorów na wystawie przy wykorzystaniu nowoczesnych technik. Dotychczasowa ekspozycja, na którą składają się eksponaty związane z ogniem i jego rozniecaniem (m.in. krzesiwa, zapalniczki, opakowania i etykiety zapałczane, podstawki pod zapałki, lampy naftowe, świeczniki oraz dokumenty związane z przemysłem zapałczanym), zostanie zmieniona oraz powiększona o nowe eksponaty.
Parter ekspozycji mieścił będzie historię niecenia ognia od czasów pradziejowych, poprzez historię wykorzystywania różnorodnych krzesiw, aż po historię niecenia ognia za pomocą różnego rodzaju zapalniczek. Na dolnym poziomie ekspozycji znajdzie się, w specjalnie wydzielonym w przestrzeni miejscu, zaaranżowana scena niecenia ognia w czasach prehistorycznych. Na drugim poziomie ekspozycji zaprezentowane zostaną etykiety zapałczane z różnych stron świata oraz pudełka zapałczane. Na tym poziomie ekspozycji przygotowane zostaną dwa stanowiska, na których dzieci będą mogły same przygotować konstrukcje z zapałek. Obok stoisk ustawione zostaną tablice, na których będzie można wykonać projekt etykiety zapałczanej. Na życzenie zwiedzających będzie można wykonać pamiątkowe zdjęcie i nagrać je w formacie cyfrowym na płytę CD.
Poza salami ekspozycyjnymi w specjalnie wydzielonym miejscu zostanie przygotowane stoisko, w którym będzie można samemu spróbować posłużyć się krzesiwem i krzemieniem pod opieką edukatora muzealnego.
Otwarcie wystawy nastąpi podczas obchodów 50-lecia istnienia Muzeum
w grudniu 2014 r. Przygotowywaniu wystawy towarzyszyć będzie akcja promocyjna, która będzie miała na celu pozyskanie nowych eksponatów.
Realizacja zadania umożliwi zaprezentowanie niedostępnych dotychczas eksponatów oraz powiększenie posiadanego już zbioru poprzez darowizny lub depozyty, a także przyczyni się do utrwalenia, dokumentowania i popularyzacji wiedzy na temat niecenia ognia i przemysłu zapałczanego wśród mieszkańców regionu oraz przybywających do nas turystów z Polski i spoza granic naszego kraju. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 40 tys. zł ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Za spory sukces należy uznać fakt, że bystrzyckie Muzeum Filumenistyczne w bieżącym roku pozyskało aż 3 dotacje ze środków Ministra Kultury w sumie na łączną kwotę 170 tys. zł.

Wydania: