IX Prezentacje Zespołów Ludowych Ziem Pogranicznych Róża Kłodzka

Autor: 
inf. M. Zilbert
pstrążna (2).jpg

Już po raz dziewiąty w Skansenie w Pstrążnej odbyły się Prezentacje Zespołów Ludowych Ziem Pogranicznych RÓŻA KŁODZKA. 6 lipca br., tradycyjnie przy pięknej słonecznej pogodzie, zespoły ludowe z terenu powiatu kłodzkiego prezentowały bogactwo folkloru współczesnej Ziemi Kłodzkiej, której mieszkańcy kultywują tradycje przywiezione z różnych stron II Rzeczypospolitej, twórczo je rozwijając i wzbogacając. W konkursowej rywalizacji wzięło udział 12 zespołów, z których 8 próbowało także sił w konkursie przyśpiewek ludowych. Zwycięzcy tegorocznych prezentacji to zespoły: HARNAŚ z Radkowa (I nagroda), HEYSZOWINA z Kudowy Zdroju (II nagroda oraz nagroda publiczności) i KATARZYNKI ze Ścinawki Górnej (III nagroda), a w kategorii przyśpiewek wyróżnienia i nominacje do udziału w Festiwalu Przyśpiewek Ludowych w ramach Agrofety w Szczytnej odbywającej się 3 sierpnia 2014 zdobyły zespoły: WOLIBORZANKI z Woliborza, TARNAWICZANKI ze Starego Waliszowa
i HARNAŚ z Radkowa. Zespół Waliszowianie z Nowego Waliszowa z okazji 30-lecia działalności otrzymał dyplom gratulacyjny starosty kłodzkiego Macieja Awiżenia oraz nagrodę finansową poseł Moniki Wielichowskiej oraz senatora Stanisława Jurcewicza.

Wydania: