Inwestycje realizowane przez gminę Lądek Zdrój w latach 2013-2014

Autor: 
informuje Kazimierze Szkudlarek
Jadwigi nowa.jpg
rynek_kam_13.jpg

W ramach prowadzonego od kilku lat programu rewitalizacji w roku 2013 Gmina zrealizowała dwa zadania, które niewątpliwie poprawiły estetykę i funkcjonalność okolic rynku. Pierwsze zadanie dotyczyło kompleksowego remontu zabytkowej kamienicy Rynek 13. Zadanie było współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego.
Drugim zadaniem było zagospodarowanie zaplecza rynku pomiędzy ul. Śnieżną i Strażacką poprzez wykonanie ciągów komunikacyjnych i miejsc parkingowych. W ramach zadania wykonano również nowoczesne, ledowe oświetlenie.
Dzięki środkom pozyskanym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w roku ubiegłym zrealizowano drugi etap projektu dotyczącego zagospodarowania terenów sołeckich. W roku ubiegłym wykonano wiatę rekreacyjną w Orłowcu oraz rozbudowano wiatę w Wojtówce i kompleksowo zagospodarowano teren wokół niej. W ramach realizacji zadania wykonano też w Wojtówce zbiornik przeciwpożarowy.
W roku 2013 zrealizowano też trzy inwestycje drogowe. Wykonano kompleksową przebudowę ul. Jadwigi w Lądku-Zdroju. To bardzo ważny ciąg komunikacyjny obsługujący obiekty 23 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego, ale też stanowiący dojazd do Stacji Narciarskiej w Lądku-Zdroju. Zadanie to było współfinansowane z promesy związanej z usuwaniem klęsk żywiołowych. W roku ubiegłym wykonano też inwestycję drogową w Trzebieszowicach, tj. pierwszy etap przebudowy drogi, zwanej przez mieszkańców „ulicą sezamkową”. Zadanie to było współfinansowane ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Gmina pozyskała też środki zewnętrzne na wykonanie w technologii asfaltowej trzech dróg w Skrzynce.
Jesienią 2013 roku rozpoczęły się też prace związane z rewitalizacją Parku im. Moniuszki. To już trzeci rewitalizowany park zdrojowy w Lądku-Zdroju. Zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Ubiegłoroczne prace dotyczyły wykonania prac projektowych oraz wszystkich niezbędnych uzgodnień.
Równie istotne jak realizacja inwestycji było uchwalenie w roku 2013 nowych Planów zagospodarowania przestrzennego dla Lądka-Zdroju. Otworzyło to możliwość realizacji kilku istotnych dla miasta inwestycji prywatnych.
Rok 2014 to kolejne inwestycje związane z rewitalizacją starówki, zdroju i inwestycjami drogowymi.
Obecnie trwa remont kolejnej kamienicy na rynku, tym razem nr 9. Jest to przedostatnia już kamienica na rynku stanowiąca własność Gminy, która wymaga remontu. Pozostałe są własnością prywatną. Co bardzo istotne właściciele prywatni biorą przykład z samorządu i również remontują swoje kamienice. Starówka krok po kroku nabiera blasku. Ważnym zadaniem w tym obszarze jest również realizowany właśnie pierwszy etap przebudowy ul. Zdrojowej. To naturalny łącznik między zdrojem a starym miastem. To ciąg komunikacyjny, z którego korzystają nie tylko mieszkańcy ale też kuracjusze. W ramach etapu pierwszego wymienione zostaną przyłącza wodne do budynków, a później wykonany zostanie nowy chodnik. Do pełni szczęścia pozostanie wykonanie nowej nawierzchni ulicy, ale to już w drugim etapie. Wszystko to w ramach rewitalizacji starego miasta.
Prace budowlane w parku im. Moniuszki potrwają do przełomu sierpnia i września tego roku. Obecnie trwają prace przy nowych alejkach parkowych, odbudowywana jest Biskupia Studnia. W ramach prac wykonane też zostanie nowe oświetlenie parku. Zostanie on też wyposażony w nowe elementy małej architektury tj. ławki i kosze.
Dzięki środkom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wykonywana jest inwestycja dotycząca oświetlenia ulicznego w Skrzynce.
Aktualnie realizowane są też trzy inwestycje drogowe. Przebudowa ul. Słonecznej w Lądku-Zdroju, drugi etap „ulicy Sezamkowej” w Trzebieszowicach oraz budowa przebudowa drogi gminnej w Konradowie.
Trwają też prace związane z dokumentacją projektową nowego przedszkola gminnego. Projekt będzie gotowy pod koniec roku, tak aby można było aplikować po środki unijne w ramach nowego Programu Operacyjnego, który przewiduje finansowanie przedsięwzięć tego typu.

Wydania: