Bieżące inwestycje w gminie Bystrzyca Kłodzka

Autor: 
Roberta Gazda
Sala gimnastyczna Wilkanowie.jpg

* II etap budowy sali sportowej z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Wilkanowie
W miesiącu lipcu prowadzony był rozruch technologiczny urządzeń instalacji technicznych zamontowanych w obiekcie sali sportowej, tj. rozruch wentylacji, hydrofora i kotłowni.
Po otrzymaniu prawomocnej decyzji na użytkowanie obiektu, sala sportowa zostanie oddana do użytku mieszkańców gminy Bystrzyca Kłodzka.
Łączna wartość zadania wynosi: 5 036 812,28 zł brutto.
Wartość dofinansowania z budżetu państwa ze środków Ministerstwa
Sportu i Turystyki wynosi, zgodnie z zawartą umowa o dofinansowanie: 1 621 579,00 zł.

* Remont ul. Stefanii Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej wraz z remontem oświetlenia drogowego – na odcinku od skrzyżowania z ul. Henryka Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego
W miesiącu czerwcu odbył się odbiór końcowy zadania. Nowa jezdnia i chodniki, a także nowe oświetlenie drogowe sprawiły, że kolejna ulica w naszym mieście wypiękniała i stała się bardziej bezpieczna dla pieszych oraz kierowców.

* Budowa dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 388 na odcinku Szklarka – Bystrzyca Kłodzka
Powstały dwie nowe zatoki autobusowe z wiatami i oświetleniem drogowym w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Szklarka.
Kolejnym etapem poprawy infrastruktury drogowej będzie remont odcinka drogi relacji Bystrzyca Kłodzka – Polanica Zdrój, znajdującej się w zarządzie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu.
Zadanie realizowane jest w ramach „Dolnośląskiego Programu Przebudowy i Remontów Dróg Wojewódzkich”. Udział finansowy Gminy w realizacji zadania wynosi 55%, natomiast Województwa Dolnośląskiego 45%. Wysokość dotacji z Województwa Dolnośląskiego wynosi 151 666,00 zł. Wartość całego zadania wynosi 360 251,67 zł.
Koszty wiat przystankowych w całości ponosi Gmina.

* Budowa oświetlenia drogowego w Ponikwie
Po zakończeniu inwestycji budowy lamp hybrydowych na terenach wiejskich, w gminie Bystrzycy Kłodzkiej powstają nowe lampy oświetlenia drogowego zasilane energią elektryczną, w tym 16 nowych punktów świetlnych w Ponikwie. W bieżącym roku zamontowanych zostanie jeszcze 9 następnych punktów świetlnych w Ponikwie. Całość zadania dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju.
Wysokość dofinansowania wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych zadania.

Wydania: