Wieża z widokiem na dwa powiaty

Autor: 
inf. M. Zilbert
kłdozka góra.jpg

Starosta kłodzki Maciej Awiżeń, starosta ząbkowicki Roman Fester oraz nadleśniczy Nadleśnictwa Bardo Śląskie, Józef Wojciechowski 24 marca 2014 roku podpisali porozumienie w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. „Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza z wie-żą widokową na Kłodzkiej Gó-rze”, a już 7 kwietnia spotkali się w miejscu, gdzie ma stanąć wieża, żeby omówić szczegóły i zapoznać się z uwarunkowaniami lokalizacji. Wieża ma mierzyć ok. 30 metrów i przy dobrej widoczności będzie z niej można podziwiać panoramę w promieniu kilkudziesięciu kilometrów.
Kłodzka Góra to najwyższy szczyt Gór Bardzkich, położony na granicy powiatów ząbkowickiego i kłodzkiego, będący jednym z 28 szczytów tworzących Koronę Gór Polskich. Powiaty ząbkowicki i kłodzki będą starały się pozyskać dofinansowanie na ten projekt z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, a także z innych źródeł zewnętrznych. Stworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej z wieżą widokową wzbogaci ofertę turystyczną obu powiatów. Do wieży będą prowadziły dwa szlaki: żółty z Kło-dzka i niebieski z Barda.

Wydania: