Konferencja prasowa w Muzem Papiernictwa

Autor: 
inf. M. Awiżeń
papiernia.jpg

24 kwietnia o godz. 12.00 zorganizowana została konferencja prasowa poświęcona projektowi pn. „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego budynku suszarni oraz zabezpieczeniom przeciwpożarowym kompleksu Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju wraz z konserwacją i digitalizacją zbiorów.” Zespół projektowy pod przewodnictwem wicedyrektor Muzeum Papiernictwa Joanny Seredyńskiej pozyskał kwotę 6.682.490,00 zł w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014. Całkowita wartość zadania wynosi 9.562.660 zł. Wkład własny do zadania zapewniony został przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Podczas spotkania prasowego koordynator projektu – Joanna Seredyńska – przybliżyła istotę tej bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein dusznickiemu Muzeum. W krótkiej prezentacji multimedialnej scharakteryzowane zostały plany wykorzystania pozyskanych środków finansowych m.in. na: montaż nowoczesnego systemu gaszenia budynku przy użyciu mgły wodnej; adaptację niewykorzystanych dotąd pomieszczeń suszarnianych oraz konserwację zbiorów muzealnych wraz z ich digitalizacją i udostępnieniem zbiorów w domenie publicznej.
Nowe wnętrza posłużą do przygotowania dwóch wystaw poświęconych sztuce papieru oraz historii banknotów. Nowoczesny sprzęt do badania autentyczności papierowych pieniędzy, zajęcia pod zachęcająco brzmiącym tytułem „Czy ta stówa jest prawdziwa?”, także dla osób niewidomych i niedowidzących, warsztaty powstawania znaków wodnych, jak również specjalnie przygotowane papierowe reliefy, to tylko niektóre z niespodzianek, które czekają na naszych gości. W dawnym budynku suszarnianym powstanie także nowa sala warsztatowa.

Wydania: