Koncerty wielkanocne i w wielkanocnym nastroju

Autor: 
Krystyna Oniszczuk-Awiżeń
koncert-wielk.jpg

W tym roku świąteczne i przedświąteczne koncerty wielkanocne całkowicie mogły zadowolić pragnienia melomanów.
W Niedzielę Wielkanocną w kościele pw. WNMP w Polanicy-Zdroju zainaugurowany został Dolnośląski Festiwal Muzyczny. W koncercie wystąpili: Joanna Moskowicz (sopran), Magdalena Kulig (alt) - inicjatorka Festiwalu, Mateusz Myrlak (tenor), Makarij Pihura (bas), Zuzanna Bator (organy) oraz Poznański Chór Kameralny pod dyrekcją Bartosza Michałowskiego. Wysłuchaliśmy rewelacyjnej Mszy Łacińskiej Des-Dur Stanisława Moniuszki. Wspaniała muzyka, wspaniałe głosy i niezapomniane przeżycie.
Kto zdecydował się wybrać podczas świąt na ten wieczorny koncert, na pewno nie żałował. Kolejną strawę duchową przygotowują organizatorzy Dolnośląskiego Festiwalu Muzycznego 25 maja, tym razem w Bardzie.

Niezapomniene przeżycia przygotowali także melomanom organizatorzy tradycyjnego już IV Emaus, który rokrocznie odbywa się w Kłodzku w Poniedziałek Wielkanocny w kościele sióstr klarysek. Po słowie wstępnym z przesłaniem wielkanocnym Małgosi Bicz, wkroczyli na „scenę” muzycy czesko-polscy przedstawiając Missę Super O gloriosa Domina Marcina Malczewskiego – polskiego kompozytora wczesnego baroku. Msza skomponowana została na kanwie popularnej pieśni maryjnej. Na uwagę zasługuje fakt, iż kompozycja ta zachowała się w jednym źródle – rękopiśmiennej kopii z XVII w., przechowywanej obecnie w Bibliotece Uniwersyteckej w Warszawie. Wystąpili: Michael Pispišil – śpiewak, muzyk, nauczyciel, awangardzista, prowadzący badania nad muzyką dawną; Chór STA ALLEGRO z Kudowy Zdroju, (prowadzenie – Robert Wajler) oraz Consortus F:A:G:V:S: (prowadzenie – Ladislav Horky) – zespół pracujący przy szkole artystycznej w Jaromierzu. Tradycyjnym miłym akcentem po koncercie było Kłodzkie Mazurkowanie, na które zaprosili organizatorzy koncertu – kłodzki Klub Otwartej Kultury.
Należałoby jeszcze odnotować świetny koncert zorganizowany w Niedzielę Palmową w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Kłodzku.
Stabat Mater Dolorosa – w wykonaniu Chóru Concerto Glacensis, zespołu wokalnego z PSM w Kłodzku, Dziewczęcego Zespołu Wokalnego z PSM w Bystrzycy Kł., pianistki Angeliki Rembowieckiej i bydgoskiego zespołu Intemperata. Niestety nie dane mi było uczestniczyć w tym widowisku pasyjnym, niemniej jednak pozytywne opinie z przyjemnością przekazuję.

Wydania: