Kłodzka Droga Świętego Jakuba

Autor: 
Marek Gałowski
jakub.jpg

Dawniej wszystkie drogi prowadziły do Rzymu. Obecnie coraz więcej dróg prowadzi do Santiago de Compostela, miasta położonego w północno-zachodniej Hiszpanii. Według tradycji, znajduje się tutaj grób apostoła św. Jakuba Starszego. Zwyczaj pielgrzymowania do grobu apostoła zaczął rozwijać się już w średniowieczu. 11 kwietnia br. w Bystrzycy Kł. odbyło się uroczyste otwarcie Kłodzkiej Drogi Świętego Jakuba. Nasza część trasy liczy ponad 80 km i prowadzi z Międzygórza przez m.in. sanktuarium na Iglicznej, Bystrzycę Kłodzką, Gorzanów, Krosnowice, Kłodzko, Piszkowice, Ścinawkę Dolną, Wambierzyce i Radków do Broumova. Stamtąd pielgrzymi mają możliwość kontynuowania wędrówki Sudecką Drogą św. Jakuba w kierunku Łużyc i Saksonii lub planowaną Wschodnioczeską Drogą św. Jakuba do Bawarii.
Pomysł wytyczenia Kłodzkiej Drogi św. Jakuba powstał w Wójtowicach. Inicjatorami byli Krzysztof Komornicki oraz berlińczyk Horst-Lucian Becker. Do inicjatywy dały się przekonać władze samorządowe Bystrzycy Kłodzkiej, które o pomoc w wytyczeniu i organizacji szlaku zwróciły się do stowarzyszenia „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce”. Realizacja planów stała się możliwa dzięki wsparciu udzielonemu przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego oraz Miasto i Gminę Bystrzyca Kłodzka. W terenie pracowały grupy znakarzy z oddziałów PTTK w Kłodzku i Międzygórzu. Szlak oznaczony jest żółtą muszlą na niebieskim tle.
Nowa trasa wpisuje się w ogólnoeuropejską sieć Dróg prowadzących do Santiago de Compostela. Szlak jest przedłużeniem Sudeckiej Drogi św. Jakuba, która prowadzi z Krzeszowa przez Kamienną Górę, Jelenią Górę i Gryfów Śląski do Lubania Śląskiego. Czeskie stowarzyszenie Ultreia planuje utworzenie szlaku z Broumova przez Hradec Kralove do Kutnej Hory. Wytyczona Kłodzka Droga Św. Jakuba spełnia warunki turystycznego szlaku pieszego, nawiązuje do dawnych traktów handlowych lub dróg pątniczych, łączy miejsca istotne dla regionu ze względów historycznych, duchowych i kulturowych. Na Ziemi Kłodzkiej jest to już drugi, po papieskim, szlak religijny.

Wydania: