Ad vocem do p. Janusza Laski

Autor: 
Ryszard Bodnar

Szanowna Redakcjo!
Po przeczytaniu artykułu pana Janusza Laski „Wyniki ze sprawdzianu w 2013 roku w szkołach podstawowych na terenie powiatu kłodzkiego” poczułem się jak uczeń wyrwany do odpowiedzi. Jak łatwo zauważyć w przedstawionych danych statystycznych są błędy i to duże.
Wynik uzyskany przez szkoły z pozy-cji 1 zestawienia to nie 90% prawidłowych odpowiedzi a 72-67%. Średni wynik uczniów powiatu kłodzkiego to 55%, a nie jak podaje autor 40%. I tu postawmy pytanie: Jak to się dzieje, że krakusy mają o 17% więcej prawidłowych odpowiedzi?
Wysoki wynik Społecznej Szkoły Podstawowej w Kłodzku – 72% nie jest czymś nadzwyczajnym, biorąc pod uwagę wszystkie czynniki społeczne – status majątkowy rodziców, pozycję w środowisku, wykształcenie. W tej szkole nie ma dzieci z rodzin patologicznych, trudnych wychowawczo i ubogich finansowo.
W mojej „klasie społecznej” z Zespołu Szkół w Międzylesiu (wirtualnej – wybranych 16 najlepszych uczniów z dwóch klas) uczniowie uzyskali średnio 31 punktów a to jest 77%. I co? Czy inni kształcą gorzej? Do tych szkół z poz. 2 do 41 uczęszczają wszystkie dzieci i te wybitne i te trochę mniej zdolne, te grzeczne i te z trudnymi charakterami, te dobrze sytuowane i te którym brakuje na jedzenie.
Przed nami jeszcze wiele pracy nie tylko nad punktami sprawdzianu, artykuły w tym tonie jej nie służą. Zwłaszcza wtedy kiedy zakłamują obraz szkoły powiatu kłodzkiego.
Dlatego szanowni pedagodzy, rodzice, uczniowie kształćcie się dalej, a „Janusz niech uczy się przez całe życie nie tylko za młodu”.

z poważaniem
Dyrektor Zespołu Szkół w Międzylesiu
Ryszard Bodnar

Wydania: