Zarząd Województwa Dolnośląskiego dofinansuje inwestycje w Bystrzycy Kłodzkiej

Autor: 
e.w.

– Po raz kolejny nasi urzędnicy udowodnili swój profesjonalizm – mówi burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej Renata Surma – Procedura konkursowa wymagała bardzo precyzyjnego przygotowania wniosków, więc decyzja Zarządu Województwa Dolnośląskiego, który przyznał nam dofinansowanie obu złożonych projektów możemy uznać za sukces.
Projekty, które uzyskają dofinansowanie, dotyczą modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 8 oraz przebudowy sali widowiskowej w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 20 oraz zakup niezbędnego wyposażenia sali.
W szkole zmodernizowana zostanie elewacja budynku, wymieniona zostanie częściowo stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna, zamontowany zostanie także system odmrożeniowy rynien i rur spustowych. Naprawie poddane będą także schody zewnętrzne z piaskowca znajdujące w elewacji frontowej i tylnej oraz schody do kotłowni. Wartość tych prac oszacowano na prawie 656 tysięcy złotych.
W budynku MGOK przebudowana będzie sala widowiskowa na I piętrze i utworzone studio nagrań oraz pomieszczenie reżyserki na II piętrze. Powiększona zostanie dotychczasowa scena a na widowni zamontowane nowe fotele. Prace budowlane obejmą także dach oraz III piętro, gdzie zaplanowano instalację centrali nawiewno-wywiewnej. Przeprowadzone będą również niezbędne roboty instalacyjne elektryczne, centralnego ogrzewania, wentylacji oraz przeciwpożarowe. Zakupione i zamontowane zostanie również nagłośnienie (miksery, kolumny i mikrofony) i oświetlenie sceny, a także urządzenia i mechanizmy do kurtyn. Wartość tych prac oszacowano na ponad 2 miliony 718 tysięcy złotych.
Ogłoszony przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 dotyczył dofinansowania działań związanych z odnową zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców oraz odnową zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska. Zwycięskie projekty zostaną dofinansowane w 85 procentach, co w przypadku Bystrzycy Kłodzkiej oznacza pozyskanie na inwestycje prawie 2 milionów 620 tysięcy złotych.
– W całym województwie Dolnośląskim dofinansowanie uzyskało 14 projektów z 24 złożonych wniosków, więc biorac pod uwagę nasz wynik możemy czuć się usatysfakcjonowani – mówi Renata Surma i podkreśla: – Należy dodać, że wniosek dotyczący remontu i wyposażenia Ośrodka Kultury został najwyżej oceniony i znalazł się na pierwszej pozycji listy projektów wybranych do dofinansowania, a projekt modernizacji budynku szkoły znalazł się również na wysokim, trzecim miejscu na liście.

Wydania: