Powiat sprzyja inwestorom - uruchomienie kopalni coraz bliżej

Autor: 
inf. Marta Zilbert
kopalnie-konferencja.jpg

Dzięki Powiatowi Kłodzkiemu już za 3-4 lata w okolicy Nowej Rudy mają szanse ponownie zostać otwarte kopalnie węgla koksującego. Po roku intensywnej pracy Zarządu Powiatu, zwłaszcza starosty Macieja Awiżenia i wicestarosty Adama Łąckiego, inwestor z Australii rozpoczyna prace nad lokalnymi złożami. Późną jesienią staną w okolicy wieże wiertnicze.
Na konferencji, która odbyła się 19 sierpnia br. w Ludwikowicach Kłodzkich prezes australijskiej kompanii Balamara – Derek Lenartowicz podziękował władzom powiatu i lokalnych gmin za udzieloną pomoc i wsparcie w działaniach, dzięki którym udało się uzyskać koncesję i zrealizować poszczególne etapy tej wielomilionowej inwestycji. Na podstawie tych informacji, które mam, jestem przekonany, że tę kopalnię można otworzyć – mówi prezes Lenartowicz. – Naprawdę głęboko w to wierzę. Najlepszym dowodem jest to, że w tej chwili już zdecydowaliśmy się, żeby zainwestować kilka milionów w wiercenia. Jeśli informacje, które z nich uzyskamy, będą takie jak myślimy, to mam nadzieję, że w przeciągu 3-4 lat ta kopalnia zostanie otworzona na nowo – zapewnia prezes australijskiej firmy.
Poziom finansowy inwestycji, jeśli okaże się że złoża są bogate, szacowany jest na 100-150 mln dolarów, a zatrudnienie – na poziomie 1,5-2 tys. osób w samym tylko górnictwie. A jak mówią specjaliści – jedno miejsce w górnictwie generuje 4 miejsca pracy poza górnictwem. Starosta Awiżeń podczas spotkania podkreślił proinwestycyjne nastawienie władz lokalnych, zachęcając inwestorów również innych branż do zainteresowania się potencjałem całego powiatu kłodzkiego.

Wydania: