Porozumienie trzech gmin

Autor: 
Mirosław Awiżeń
porozumienie.jpg

Nie trzeba się kochać, aby dla dobra mieszkańców współdziałać. Tak właśnie czynią gminy północnej części Powiatu Kłodzkiego, czyli Ziemi Noworudzko-Radkowskiej. Kiedy ponad partykularne interesy potrafią wznieść się władze samorządowe pojedynczych gmin, efekty mogą być korzystne. Nie tylko mogą, ale i są. Przykładem współpracy trzech gmin: Radkowa, Nowej Rudy miejskiej i Nowej Rudy wiejskiej niech będzie ostatnio podpisane porozumienie drogowe, gdzie z jednej strony przedstawiciele tych trzech gmin a z drugiej Wicemarszałek z Urzędu Marszałkowskiego z Wrocławia zawarli ważne porozumienie. Dotyczy ono przejęcia przez te gminy drogi wojewódzkiej nr 385 w swoim obrębie, a w zamian Zarząd Województwa Dolnośląskiego zobowiązał się do modernizacji drogi wojewódzkiej nr 381 (tzw. Drogi Sudeckiej prowadzącej od Jeleniej Góry przez Wałbrzych i Nową Rudę do Kłodzka, będącej dla nas kluczową). W zakresie prac na drodze nr 381 Województwo zobowiązało się do położenia nowych nawierzchni, przebudowy drogi na niezbędnych odcinkach (dodatkowe pasy ruchu, chodniki, zatoki, kanalizacja deszczowa...). Rozmowy, jak to o pieniądzach, łatwe nie były. Do ostatniej chwili trwały „targi”, ale ostatecznie porozumienie w Ratuszu w Nowej Rudzie podpisano 5 sierpnia 2013 roku przez: burmistrza Nowej Rudy Tomasza Kilińskiego, wójta Gminy Nowa Ruda Sławomira Karwowskiego i burmistrza Radkowa Jana Bednarczyka z jednej strony oraz z-cę marszałka woj. dolnośląskiego Jerzego Tutaja z drugiej. Projekt będzie realizowany
w latach 2013-2016, a jego wartość to miliony złotych.
To nie jedyny efekt współpracy ościennych gmin w ramach Porozumienia Noworudzko-Radkowskiego. Warto wspomnieć o kolejnym porozumieniu dotyczącym stworzenia dokumentacji projektowej modernizacji trzech odkrytych kąpielisk (Nowa Ruda - kompleks basenów odkrytych, kąpielisko w Jugowie i Zalew Radkowski) oraz stworzenie strategii rozwoju trzech gmin obszaru Noworudzko-Radkowskiego. Pozyskano na te cele 1 mln zł z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. To jedne z ostatnich zadań, na które udaje się uzyskać finansowanie z okresu 2007-2013. Jeszcze pozyskaliśmy środki w niebagatelnej sumie ponad
3. mln zł na utworzenie ścianki wspinaczkowej po stronie zewnętrznej jak i wewnętrznej szybu pokopalnianego w Słupcu oraz budowę inkubatora technologicznego. Wszystkie zadania z programu 2007-2013 rozliczymy ostatecznie w 2014 r. Następny okres finansowania Unia Europejska chce już rozegrać nieco inaczej. O wiele mniej środków będzie przeznaczać na działania pojedyncze, wspomagając działania wspólne. Działania o nieco szerszym zasięgu niż obszar tylko jednej gminy. Dlatego tak ważnym jest, abyśmy współpracowali - i tak czynimy. Gmina Miejska Nowa Ruda jest partnerem Porozumienia Noworudzko-Radkowskiego, uczestniczy w pracach Aglomeracji Wałbrzyskiej, należy do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej, a także do subregionu przygranicznego Euroregion Glacensis. Burmistrz w takim wypadku może liczyć na swobodny dopływ środków pomocowych z funduszów Unii Europejskiej. Bo po prostu, wspólnie można więcej.
Wypowiedź burmistrza Nowej Rudy Tomasza Kilińskiego
wysłuchał i zanotował

* Nowa Ruda nie tylko projektami i problemami gospodarczymi żyje. Nowa Ruda po prostu tętni życiem kulturalnym. Działania kulturalne i rozrywkowe promieniują również na sąsiednie gminy, jak choćby „Noworudzkie Spotkania z Folklorem Świata”, prezentujące się nie tylko w Nowej Rudzie ale i m.in.w Kłodzku. FOTO - stronica obok. (Foto: arch. UM Nowa Ruda).

Wydania: