Medal dla starosty Awiżenia

Autor: 
inf. Marta Zilbert
medal-święto policji.jpg

Starosta Maciej Awiżeń podczas obchodów wojewódzkich Święta Policji, które w tym roku odbyły się 26 lipca w Rudnej (pow. lubiński), otrzymał z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Wojciecha Ołdyńskiego brązowy medal „Za zasługi dla Policji”. Medal jest wyrazem uznania dla starosty za jak najlepszą współpracę z Powiatową Komendą Policji w Kłodzku w zakresie poprawy bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego, planowania i współorganizacji zarówno ćwiczeń, jak i festynów czy konkursów policyjnych, a także codzienną bieżącą współpracę prewencyjną oraz przy akcjach kryzysowych. Wojewódzkie uroczystości z okazji 94 rocznicy powołania Policji Państwowej, uświetniły m.in. występy orkiestry dolnośląskiej Policji oraz festyn dla mieszkańców, w tym pokazy sprzętu policyjnego i działań dolnośląskich antyterrorystów w akcji. Taki sam medal podczas Powiatowego Święta Policji w Polanicy-Zdroju 31 lipca br. odebrał również burmistrz Polanicy-Zdroju Jerzy Terlecki. Nominacje, wyróżnienia, odznaczenia i nagrody otrzymali także policjanci. Starosta M. Awiżeń wręczył nagrodę najlepszemu kłodzkiemu policjantowi – asp. Stanisławowi Bąkowi z Zespołu do walki z przestępczością narkotykową.

Wydania: