Inkubator technologiczny

Autor: 
Mirosław Awiżeń
5.jpg

Po wielu latach starań i niezrealizowanych projektów w różnych ośrodkach na Ziemi Kłodzkiej wreszcie powstaje INKUBATOR TECHNOLOGICZNY w zabudowaniach tzw. „czerwonych budynkach” po byłej kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie Słupcu.
Oczywiście inwestorem jest Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG S.A.”

To już ostatni element rekonstrukcji obiektów na obszarze byłej kopalni. A czas ku temu był najwyższy, bo za chwilę te budynki nadawałyby się tylko do wyburzenia. Naprawdę trudne są okresy, kiedy trzeba zadbać o prawne pozyskanie obiektów - najpierw od Wojewody, potem przez Starostę, Ministra Skarbu, Marszałka Województwa do dyspozycji „Agroregu”, aby móc tworzyć na Ziemi Kłodzkiej ośrodek rozwoju technologicznego na naszym terenie. Wiadomo, bez nowoczesnych technologii, bez nowoczesnej myśli, nie ma co marzyć o „odbiciu się od dna” , o konkurencji z tymi, którzy na rozwój przeznaczają znaczną część swoich wpływów. Inkubator technologiczny w Nowej Rudzie Słupcu ma pełnić rolę transformatora innowacji na naszym terenie. Tak, jak mówi prezes „Agroregu" Jerzy Dudzik: nie stać nas na to, żebyśmy sami, z naszym zapleczem byli w stanie stworzyć w pełni samodzielny ośrodek myśli technicznej, ale na pewno możemy być ważnym elementem współpracy, współdziałania z ośrodkami wiodącymi tak w Polsce jak i w świecie. Uruchamiając Inkubator Technologiczny stwarzamy szansę na transfer najnowszej myśli innowacyjnej na nasz teren, a także oferujemy przodującym ośrodkom myśli dobre warunki do realizacji zamierzeń i planów czy też konfrontowania nowych pomysłów z rzeczywistością.
Do 2015 roku mury będą już gotowe i w tym też czasie będzie odbywał się proces pozyskiwania użytkowników tegoż inkubatora. Cały obiekt ma działać w sferze cyfrowej – czyli już w najnowocześniejszym systemie światowym, co łączy się oczywiście ze światłowodami, nowoczesną salą audiowizualną. Ale nie jest łatwo o pozyskanie inwestorów – bardziej przyciągają ich miejsca już doskonale skomunikowane przy ciągach autostradowych. My – mówi p. Prezes – staramy się każdego inwestora zadowolić w długiej przestrzeni czasowej, aby po prostu „związał się z na-mi”, a wtedy i gorsze warunki komunikacyjne (fizyczne) schodzą na dalszy plan.
Dzięki dobrej współpracy z Burmistrzem Nowej Rudy i Prezesem ZWIK Nowa Ru-da „czerwone budynki” ma-ją już dostateczne zaopatrzenie
w wodę.
A tak na razie wyglądają prace (fotoreportaż obok) – najpierw porządkowe, później modernizacyjne. A tak będzie wyglądać Inkubator Technologiczny na Ziemi Kłodzkiej już za 2 lata (wizualizacja).

Wydania: