Co słychać w „Trójce”?

Autor: 
J. Semaniuk, B. Bogusławska, I. Sonka, R. Niesłuchowska
Foto: 
R.P.A. Pleśniak
beata1.jpg

II Dolnośląski Konkurs Żywego Słowa „Śladami Papuszy” rozstrzygnięty

Dnia 14 czerwca 2013 roku w Szkole Podstawowej nr 3 im. Stanisława Betleja w Kłodzku odbył się finał II Dolnośląskiego Konkursu Żywego Słowa „Śladami Papuszy”. Konkurs finansowany był ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce, a honorowy patronat objął burmistrz Kłodzka pan Bogusław Szpytma.
Celem konkursu była popularyzacja wśród dolnośląskich szkół podstawowych oraz gimnazjów kultury i tradycji romskiej ze szczególnym uwzględnieniem poezji Bronisławy Wajs „Papuszy”. Trzydzieścioro ośmioro uczestników z różnych miast, m.in. z Wrocławia, Bystrzycy Kłodzkiej, Lubina i Kamiennej Góry stanęło w szranki o laur zwycięzcy dla najlepszego recytatora. Dzięki zaangażowaniu i pomocy dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 pana Ryszarda Rylla całe przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem.
Komisja Konkursowa w składzie: pani Ewa Madejczyk, pani Joanna Semaniuk i pan Antoni Mirga postanowiła nagrodzić następujących uczestników: w kategorii klasy I-III – I miejsce: Ricardo Górniak ZSS w Kłodzku; II miejsce: Agnieszka Stich SP 3 w Kłodzku; III miejsce: Damian Jakubas Dziecięca Świetlica Środowiskowa w Kamiennej Górze; wyróżnienia: Leszek Józik Łakatusz SP2 we Wrocławiu; w kategorii klasy IV-VI – I miejsce ex aequo: Monika Wojtal SP3 w Kłodzku; Mikołaj Stasiak ZSI w Lubinie; II miejsce: Miriam Puma SP1 w Bystrzycy Kłodzkiej; III miejsce: Roksana Bożyk SP3 w Kłodzku; wyróżnienie: Randia Poma z SP1 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w kategorii gimnazjum: II miejsce: Patrycja Szambara; Dziecięca Świetlica Środowiskowa w Kamiennej Górze; III miejsce: Natalia Koszarna ZSS w Kłodzku; wyróżnienie: Mateusz Kwiatkowski z ZSI w Lubinie.

DZIEŃ Z ŁOWCĄ SŁÓW
Z okazji Roku Tuwima, w bibliotece Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kłodzku przygotowano spektakl pt. „Powtórka z Tuwima”, poświęcony pamięci tego wybitnego pisarza, poety, tłumacza, satyryka, autora tekstów piosenek oraz bibliofila. Tuwim kolekcjonował nie tylko książki, ale wszelkiego rodzaju ciekawostki literackie, kalambury i słowa…
W dwuczęściowym przedstawieniu złożonym z prezentacji multimedialnej i recytacji wierszy, przybliżyliśmy zgromadzonej w bibliotece publiczności niezwykłą osobowość poety, jego zainteresowania, ciekawostki i anegdoty z życia. Przede wszystkim jednak przypomnieliśmy piękne, niezapomniane wiersze Juliana Tuwima dla dzieci. Ciekawe, że poeta w swojej twórczości niewiele miejsca poświęcił poezji dziecięcej, ale to właśnie „Lokomotywa”, „Pan Tralaliński”, „Zosia Samosia” i inne utwory, od lat rozsławiają jego imię i kolejne pokolenia uczą się tych niezwykłych, można rzec, brawurowych wierszy.
Spektakl odbył się 20 czerwca br., przygotowali go uczniowie klas III, IV i V pod kierunkiem nauczycieli bibliotekarzy oraz logopedy.
Antoni Słonimski, przyjaciel poety w swoim „Alfabecie wspomnień”, tak o nim pisał: „Tuwim podobny był raczej do dziecka, które pięknie maluje, póki odtwarza nie to co widzi, ale to, co wie. […] Był wesoły i pogodny. Niestrudzenie zawsze skory do żartów. Nieprawdą jest, że pisał do kabaretu dla pieniędzy. Pisał, bo lubił.”
Tuwima często nazywa się „czarodziejem” czy też „alchemikiem” słowa. On zaś w jednym ze swoich wierszy napisał o sobie: „Jestem tylko łowcą słów/ Czujnym i zasłuchanym…/ Wyszedłem w świat na łów…”

Wydania: