Wojewoda wyróżnił naszych sołtysów

Autor: 
Danuta Bolisęga
bolisęga3.jpg

Na zaproszenie wojewody dolnośląskiego Marka Skorupy, do Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przybyło ponad 60 sołtysów sołectw z terenu naszego województwa. Spotkanie, które ma na celu okazanie im wdzięczności i szacunku za ich pracę i zaangażowanie na rzecz rozwoju swoich miejscowości, zostało zorganizowane w związku z przypadającym w dniu 11 marca Świętem Sołtysa. Wojewoda Aleksander Marek Skorupa honoruje w ten sposób najaktywniejszych gospodarzy wsi. Podczas uroczystości w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, Wojewoda i jego zastępca Ewa Mańkowska wręczyli trzy tytuły Sołtysa Roku 2012, listy gratulacyjne i wyróżnienia. Z Gminy Nowa Ruda wyróżniony został Henryk Srokowski – sołtys wsi Dzikowiec oraz Bernard Janusz – sołtys wsi Sokolec. Za swoje długoletnie i owocne działania na rzecz lokalnej społeczności, otrzymali z rąk wojewody dolnośląskiego dyplomy uznania oraz życzenia dalszych sukcesów w realizowaniu zamierzeń. Biorąc pod uwagę dużą liczbę sołtysów działających na terenie Dolnego Śląska, wyróżnienie sołtysa z Dzikowca i Sokolca nabiera jeszcze większego znaczenia.

Wydania: