Uruchomiono wsparcie dla przedsiębiorców

Autor: 
Senator RP Stanisław Jurcewicz

W okresie spowolnienia gospodarczego przedsiębiorstwa mają utrudniony dostęp do środków finansowych. Dlatego moim zdaniem ważnym jest wzmocnienie sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które stanowią największy odsetek firm w Polsce.
Ruszył Program Rządowy dotyczący wzmocnienia sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowy z 5 bankami: PKO Bank Polski S.A., BRE Bank S.A., ING Bank Śląski S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz Spółdzielcza Grupa Bankowa S.A. na udzielanie gwarancji spłaty kredytów oferowanych przedsiębiorstwom. Suma kredytów może sięgnąć nawet do 50 miliardów złotych. Środki finansowe będą przeznaczone i udzielane do 60% wartości kredytu obrotowego, maksymalnie do 3,5 mln złotych.
Co ważne, przedsiębiorca będzie mógł uzyskać gwarancję w banku,
w którym ubiega się o kredyt. Dla gwarancji udzielonych do dnia 31 grudnia 2013 roku, przez pierwszy roczny okres przedsiębiorca nie będzie ponosił żadnych opłat. Za kolejny okres roczny wysokość prowizji będzie wynosiła 0,5% w skali roku.
Według mnie uruchomienie programu rządowego zwiększy bezpieczeństwo działalności małych i średnich przedsiębiorstw. Przełoży się nie tylko na utrzymanie dotychczasowych miejsc pracy ale także na tworzenie nowych.

Sudecki Konwent
22 lutego 2013 roku odbył się Sudecki Konwent Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów w Dzierżoniowie. Wziął w nim udział Senator RP Stanisław Jurcewicz oraz inni parlamentarzyści regionu. Dyskusja dotyczyła między innymi oświaty i zmian w gospodarce odpadami. W wystąpieniu Senator Jurcewicz przedstawił wybrane zagadnienia ze “Strategii Rozwoju Transportu Do 2020 Roku” opracowanej przez Ministerstwo Transportu. Szczególną uwagę zwrócił na zapisy w priorytetach, które mogą pomóc w przyszłości w realizacji niektórych inwestycji przez Samorządy, a dotyczą dróg, kolei, centrów komunikacyjnych.

Zapraszamy na stronę www.jurcewicz.pl

Wydania: