Stypendia Burmistrza

Autor: 
inf. UMiG w Stroniu Śl.

Burmistrz Stronia Śląskiego na podstawie Uchwały Nr III/11/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych, oraz Uchwały Nr III/10/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów naukowych i artystycznych dla uczniów i studentów przyznał stypendia sportowe i naukowe na okres od marca do czerwca 2013 r. Wysokość stypendiów Burmistrza wynosi od 50,00 zł do 100,00 zł miesięcznie.
Wśród stypendystów: Bora Julia, Ciura Aleksandra, Cudek Agnieszka, Hołyst Marta, Jasik Tomasz, Jędrzejowski Remigiusz, Kawecki Mikołaj, Lignarska Julia, Lizurej Katarzyna, Maczkowska Julia, Majewski Daniel, Miernik Marlena, Mróz Damian, Mróz Julia, Rabenda Malwina, Radoń Nela, Rutowicz Sabina, Sadowska Katarzyna, Sobolewski Jakub, Soroko Aleksandra, Soroko Małgorzata, Wellmann Aleksandra.
Wszystkim stypendystom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Wydania: