Ruch Palikota proponuje

Autor: 
Mirosław Awiżeń

Na konferencji prasowej poseł Haliny Szymiec-Raczyńskiej odbytej
w Kłodzku 18 marca przedstawiono 4 podstawowe zagadnienia: 1/ dofinansowanie leczenia niepłodności metodą „in vitro” przez samorządy gminne gmin Ziemi Kłodzkiej, 2/ dofinansowywanie szczepień ochronych przeciwko chorobom szyjki macicy, 3/ likwidacja Straży Miejskiej w Kłodzku. i 4/ prostowanie informacji jakoby o zachowanie Oddziału Straży Granicznej w Kłodzku nie zabiegał żaden poseł.
No cóż - wysłuchałem - co do pkt.1: nie uważam, żeby właśnie „In vitro” miałoby być dofinansowywane przez samorządy lokalne. Ważniejsze dla mnie są dzieci już narodzone, a bez dostatecznej opieki (tak sieroty jak i z rodzin niepełnych czy patologicznych). Tu naprawdę potrzebna jest pomoc samorządów. Punkt 2. Rak szyjki macicy u młodych dziewcząt - i szczepienia, żeby tak się nie stało. Jestem za dofinansowaniem takich szczepień, oczywiście nie przymusowych jak to sugerowała pani Poseł (ale być może źle zrozumiałem Jej intencje). Punkt 3. Czy likwidować Straż Miejską w Kłodzku? Nawet kierownik biura pani Poseł twierdził, że Straż Miejska nie tyle jest niepotrzebną, ile po prostu jej działalność wymaga sporej korekty. Czy warto likwidować to, co może być potrzebne a tylko na razie niewłaściwie działa? To takie „wylewanie dziecka z kąpielą”. Byłbym rad, żeby Straż Miejska nie służyła tylko do „wlepiania mandatów”, czy też stanowiła osobistą ochrone i służbę burmistrza czy radnego... Co do punktu 4. - Były protesty posłów - nawet posłów z PO (Wielichowska i Szulc uczestniczyli w ulicznym proteście), zatem nie wiem po co było prostowanie informacji, że „nikt z posłów...”.

Wydania: