Rozporządzenie o reorganizacji SG podpisane

Autor: 
por. SG Renata Sulima

Bartłomiej Sienkiewicz, minister spraw wewnętrznych podpisał rozporządzenie o reorganizacji Straży Granicznej. 16 listopada br. zniesiony zostanie Sudecki Oddział Straży Granicznej, a jego dotychczasowy terytorialny zasięg działania zostanie włączony do Nadodrzańskiego Oddział SG.
Reorganizacja zakłada m.in. utworzenie na południowej granicy Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą komendy w Raciborzu oraz nowy zasięg terytorialny Morskiego i Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.
Główne założenia reorganizacji Straży Granicznej
Na granicy południowej powstanie nowy oddział Straży Granicznej-Śląsko-Małopolski z siedzibą w Raciborzu. Obejmie on swoim zasięgiem trzy województwa: opolskie, śląskie i małopolskie. Doświadczenia z wcześniejszej reorganizacji na granicy zachodniej wskazują, że do koordynowania i nadzorowania w tych województwach odpowiednia będzie jedna komenda oddziału. Za taką lokalizacją siedziby komendy Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej przemawia m.in.: optymalna infrastruktura do wykonywania zadań komendy oddziału oraz niższe roczne koszty jej utrzymania niż w innych możliwych lokalizacjach. Nadodrzański OSG z komendą w Krośnie Odrzańskim otrzyma nowy zasięg terytorialny. Będzie działał na terenie województw: lubuskiego, wielkopolskiego oraz dolnośląskiego (aktualnie podzielone pomiędzy dwa oddziały). Terytorialnie za teren, przez który biegną dwie kluczowe autostrady tranzytowe wschód-zachód, będzie odpowiadał jeden komendant oddziału. Zmieni się także obszar terytorialny Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Do oddziału Morskiego zostanie włączony obszar całego województwa zachodniopomorskiego.
Harmonogram reorganizacji SG
16 października br. zmieniony zostanie terytorialny zasięg działania Morskiego i Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.
16 listopada br. zniesiony zostanie Sudecki Oddział Straży Granicznej, a jego dotychczasowy terytorialny zasięg działania zostanie włączony do Nadodrzańskiego Oddział SG.
Natomiast od 1 stycznia 2014 r. zniesiony zostanie Karpacki Oddział Straży Granicznej, a jego terytorialny zasięg działania zostanie włączony do Śląsko-Małopolskiego Oddziału SG (po wcześniejszej zmianie nazwy obecnego Śląskiego OSG na Śląsko-Małopolski OSG, co nastąpi 1 lipca br.).
Zmiany zostały dostosowane do zadań formacji realizowanych wewnątrz kraju oraz na granicy zewnętrznej strefy Schengen. Strażnicy graniczni z reorganizowanych oddziałów (w tym Karpackiego i Sudeckiego) będą mogli kontynuować służbę w innych jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej. Odnośnie pracowników cywilnych podejmowane są działania, aby mogli nadal pracować w Straży Granicznej lub w innych służbach podległych resortowi.
Obiekty Straży Granicznej w Nowym Sączu (Karpacki Oddział SG) będą nadal wykorzystywane przez Straż Graniczną oraz inne służby resortu spraw wewnętrznych. Wstępnie uzgodniono zlokalizowanie w tych obiektach krajowej bazy sprzętu i wyposażenia na potrzeby ochrony ludności w ramach szkoły aspirantów PSP. Obiekty Komendy Oddziału w Kłodzku będą nadal wykorzystywane przez Straż Graniczną we współpracy
z Policją, Służbą Celną i Inspekcją Transportu Drogowego.
Po reorganizacji liczba i zasięg terytorialny oddziałów Straży Granicznej będą dostosowane do zadań realizowanych odpowiednio na wewnętrznym oraz na zewnętrznym odcinku granicy RP, a także w zakresie przeciwdziałania nielegalnej migracji.
Podpisane przez ministra spraw wewnętrznych rozporządzenie w sprawie zniesienia niektórych oddziałów Straży Granicznej oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej, zostało przekazane do Rządowego Centrum Legislacji, celem publikacji w Dzienniku Ustaw. Pierwsze zmiany zaczną obowiązywać już w maju br.
Funkcjonariusze i pracownicy reorganizowanych oddziałów
W związku z reorganizacją Straży Granicznej MSW nie planuje zwolnień funkcjonariuszy. Funkcjonariusze będą mogli kontynuować służbę w innych jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej. Na samej granicy zewnętrznej UE jest dostępnych ponad 1700 stanowisk służbowych do obsadzenia. Wiąże się to m.in. z budową nowych i rozbudową istniejących przejść granicznych na odcinku z Ukrainą (Budomierz, Dołhobyczów, Korczowa) oraz Białorusią (Połowce), a także z realizacją umów o małym ruchu granicznym z Ukrainą i Rosją.
MSW wraz z Komendą Główną Straży Granicznej będzie podejmowało działania na rzecz zapewnienia miejsc pracy także dla pracowników z oddziałów, które będą reorganizowane. Planuje się, że większość pracowników Straży Granicznej, o ile nie będzie mogła kontynuować pracy w tej formacji, znajdzie zatrudnienie w innych służbach podległych resortowi.
Nowy model funkcjonowania SG przygotowały Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Komenda Główna Straży Granicznej. (źródło: http://www.msw. gov.pl/)

Wydania: