Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych

Autor: 
inf. Marta Zilbert

Już po raz dziewiąty Powiat Kłodzki ogłosił konkurs „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych”. Konkurs organizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku, które w ramach własnego budżetu na ważne i ciekawe inicjatywy realizowane na terenach wiejskich powiatu przeznaczyło środki finansowe w wysokości 14,5 tys. zł.
Wsparciu podlegają projekty powstałe z inicjatywy mieszkańców obszarów wiejskich, obejmujące swoim zasięgiem miejscowości należące do gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich powiatu kłodzkiego. Wnioski o dofinansowanie są zgłaszane przez gminy.
Do udziału w konkursie zaproszone są wszystkie gminy wiejskie i miejsko-wiejskie powiatu kłodzkiego. Samorząd gminny przesyła do Starostwa Powiatowego w Kłodzku kompletne i zaopiniowane wnioski z uzasadnieniem ich wagi. Każdy wniosek powinien zawierać szczegółowy opis planowanego lub będącego w trakcie realizacji przedsięwzięcia. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające i dokumentujące fazę realizacji lub przygotowania do realizacji konkretnego przedsięwzięcia (opisy, plany, projekty, koncepcje, itp.) oraz szczegółowy montaż finansowy planowanego zadania lub jego części.

Wydania: