Konwent o służbie zdrowia

Autor: 
inf. M. Zilbert

Starosta Maciej Awiżeń reprezentował Powiat Kłodzki na konwencie powiatów z czterech województw: Dolnośląskiego, Opolskiego, Śląskiego i Lubuskiego, który odbył się w Karpaczu w dniach 14-15 marca br. Wśród zaproszonych na spotkanie gości byli wiceminister zdrowia Sławomir Neuman i wicewojewoda Ewa Mańkowska. Uczestnicy konwentu dyskutowali przede wszystkim o nowych rozwiązaniach legislacyjnych, które są obecnie planowane przez rząd w zakresie ochrony zdrowia – lokalnej polityce zdrowotnej ,ratownictwie medycznym, ubezpieczeniach zdrowotnych czy decentralizacji NFZ, a także o przeciwdziałania bezrobociu i sytuacji rynku pracy. Gorącą dyskusję uczestniczących w spotkaniu starostów i marszałków wywołały przedstawione przez wiceministra Neumana propozycje ministerstwa zdrowia, zwłaszcza zakładające zwiększenie kompetencji wojewodów w zakresie służby zdrowia, co pokazało, że konsultacje z samorządowcami są niezbędne, żeby nowe ustawy były jak najbardziej przejrzyste i korzystne dla mieszkańców. Konwenty starostów i marszałków zajmą w tej sprawie swoje stanowisko.

Wydania: