Echa XXXII sesji Rady Miejskiej w Kłodzku

Autor: 
MD

W obecności 19 radnych, sesja prowadzona tym razem przez wiceprzewodniczącego RM Grzegorza Muskałę trwała bardzo krótko. Opozycja nie zabierała głosu, a w głosowaniach projektów uchwał była za albo wstrzymywała się od głosu. Tak więc większość obrad z 28.02.2013 r. zeszła na odczytywaniu pytań - interpelacji radnego Platformy Obywatelskiej Michała Piszko oraz udzielonych na piśmie odpowiedzi władz.
Przed obradami władze miasta uhonorowały dyplomami uznania st. sierżanta KPP D. Nowaka oraz st. inspektora Straży Miejskiej A. Nowaka, którzy w bezpośrednim pościgu ujęli na gorącym uczynku włamywaczy grasujących na terenie ogrodów działkowych. Uhonorowana została również rzecznik KPP – Wioletta Martuszewska. Komendant Straży Miejskiej P. Występski składał podziękowania na ręce Komendanta Policji Powiatowej insp. A. Baszczury za ponad 20-letnią współpracę. Między innymi informacjami dowiedzieliśmy się, że 345 policjantów współpracuje obecnie z 14 samorządami gminnymi.
W krótkim rysie tej współpracy nawiązywano do likwidacji - w niektórych miastach - Straży Miejskiej. Burmistrz B. Szpytma bronił sprawy twierdząc, że np. w Kłodzku, dzięki temu organowi skończyły się m. in. problemy z „trójkątem bermudzkim”, chwalił współpracę obu służb i ich wspólny pomysł na uregulowanie niebezpiecznego zjazdu z ul. Mickiewicza, który „owocuje” nie od dziś wypadkami. Pomysł ten zostanie przedstawiony ministrowi i odpowiednim Zarządom Dróg.
* Stan sanitarny miasta.
Sprawozdania i oceny bezpieczeństwa sanitarnego Kłodzka za 2012 r. omawiane były na Komisji Zdrowia. Wiceprzewodniczący RM G. Muskała podkreślał, że zmiany są widoczne, Kłodzko zmienia się. Twierdzę jednak, że nie wszędzie, piękna Starówka remontowana i odmalowywana - obumiera, nie tętni, jak kiedyś życiem co widać gołym okiem. Coraz częściej zabytkowa Starówka „zieje” pustymi lokalami do wynajęcia, coraz więcej tu „sklepów z drugiej ręki” radośnie oznajmiających „nowe dostawy” albo tzw. chwilówek. Kupcy, którzy jeszcze się utrzymują, biura wycieczkowe, spożywka, drobny handel - ogólnie mówiąc - ledwie dyszą, ograniczając do minimum zatrudnienie. Nawet targowisko już nie to - przykro patrzeć. Nic dziwnego, że zdeterminowani młodzi z rodzinami lub sami szukają pracy w Europie i dalej. W Kłodzku brak nowych zakładów pracy a markety wielu potrzebującym pracy nie dadzą, także ograniczają ilość stanowisk do minimum. Ale cóż mamy kryzys!??
I markety, z rybami z Chin. Choć, przyznam, podoba się ludziom (zrobiłam mini sondaż) uczciwość zarządzających, którzy o tym informują wprost. To handlowa uczciwość - brawo E. Leclerc. Chcesz kupuj, nie - odpuść. Ale masz wybór. I to jest uczciwe.
* Interpelacje i zapytania radnego M. Piszko /skróty/ - odpowiedzi udzielają władze Kłodzka.
1. Pyt. Czy Gmina Miasta Kłodzka w roku budżetowym 2012 udzieliła poręczenia/gwarancji na spłatę kredytu/pożyczki? Jeżeli tak, proszę o podanie nazwy podmiotu, któremu Gmina... udzieliła poręczenia/ na spłatę kredytu/pożyczki, wynikającego z uchwały RM w Kłodzku /.../
Proszę podać nazwę banku, którego wierzytelność została zabezpieczona przez poręczenie/gwarancję Gminy do kwoty 3.200.000 zł.
Odp: ... Gmina M. K-o zgodnie z zawartą dn. 24.12.2012 r. umową z Getin Noble bank Sp. Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udzieliła poręczenia kredytu złotówkowego na inwestycje zaciągnięte przez „Wodociągi Kłodzkie” Sp. z Ograniczoną Odpowiedzialnością. Zgodnie z umową poręczenie jest terminowe i obowiązuje od 01.01.2015 r. do 31.12.2022 r. w wys. 400.000,00 zł rocznie.
2. Dot. sprzedaży nieruchomości gruntowych będących w zasobach GM Kłodzko.
Proszę o przekazanie aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości gruntowych, na rzecz ich dotychczasowego użytkownika wieczystego - „Wodociągi Kłodzkie” Sp. z o. o. będących w zasobach Gminy M. Kłodzko na rzecz Spółki „Wodociągi Kłodzkie” /.../ z kopiami aktów notarialnych opatrzonych klauzulą (za zgodność z oryginałem).
Odp:. ...w spr. przekazania potwierdzonej kserokopii aktu notarialnego sprzedaży przez Gminę Miejską Kłodzko nieruchomości gruntowych na rzecz ich dotychczasowego użytkownika wieczystego - „Wodociągi Kłodzkie” sp. z o. o., informuję, iż zakres żądanych informacji nie zawiera się w pojęciu „interpelacja”. Odpowiedź nie jest możliwa, co nie oznacza, że wystąpienie o udostępnienie dokumentów - w formie prawem przewidzianej - nie zostanie zrealizowane.
3. Zapytanie. Czy pomiędzy Gminą M. Kłodzko a firmą ZPH Hert Piotr Nowicki, która jest właścicielem Młyna zlokalizowanego w Kłodzku, ul. Z. Stryjeńskiej 10 toczy się proces cywilny z tyt. zamknięcia w/w Młyna ? /.../
Odp. /.../Informuję, że nie toczy się postępowanie z powództwa p. Piotra Nowickiego przeciwko GM Kłodzko.

Wydania: