Bystrzycki Konkurs Zespołów Kameralnych 26-27 kwietnia 2013

Autor: 
inf. PSM

Bystrzycki Konkurs Zespołów Kameralnych jest organizowany w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Bystrzycy Klodzkiej od wielu lat. W roku 2011 odbyła się XX jego edycja, a w tym roku zapraszamy na XXII edycję. Od początku swojego istnienia konkurs miał za zadanie popularyzację wśród uczniów szkół muzycznych I stopnia – gry kameralnej, uświadamianie jej znaczenia w procesie nauczania i rozwoju artystycznym młodych wykonawców.
Początki istnienia imprezy sięgają lat 90. i szkolnych konkursów zespołów kameralnych, kiedy to powstał pomysł organizacji konkursu o zasięgu regionalnym a władze miasta zobowiązały się do patronowania – stąd nazwa: Bystrzycki Konkurs Zespołów Kameralnych.
Z czasem w uznaniu wartości edukacyjno-artystycznych konkurs został wciągnięty przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na listę imprez ogólnopolskich. Konkurs stale rozwija się i skupia coraz większą ilość uczestników przyjeżdżających z coraz dalszych zakątków Polski. Przeznaczony jest dla zespołów uczniów szkół muzycznych I stopnia, mających za zadanie wykonać program składający się z co najmniej dwóch kontrastujących utworów lub formę cykliczną, w tym co najmniej jeden utwór barokowy, klasyczny lub z XIX wieku. Organizatorzy starają się aby co roku w jury zasiadali wybitni artyści i pedagodzy.
W 2011 roku w XX jubileuszowej edycji konkursu wzięło udział 38 zespołów – od duetów do zespołów kilkunastoosobowych, a w 2012 r - 52., a wiec blisko 200 młodych artystów z całej Polski wraz z nauczycielami i rodzicami odwiedzają co roku Kotlinę Kłodzką, co jest nie bez znaczenia dla promocji miasta i gminy.
Od 6 lat opiekę nad konkursem przejęli, a także zasiadają w jury, członkowie Tria Gdańskiego: prof. Anna Prabucka-Firlej, prof. Krzysztof Sperski, a także dr Krzysztof Kukliński, wykładowcy Akademii Muzycznej w Gdańsku. W XXII edycji w 2013 r. ci wspaniali artyści także zapowiedzieli swój w nim udział.
Co roku konkursowi towarzyszą koncerty laureatów, tradycyjny już koncert uczestników konkursu pt. „Koncert na schodach ratusza” dla mieszkańców miasta, a także koncert Tria Gdańskiego, który skupia wielką ilość publiczności złożonej z uczniów naszej szkoły, uczestników konkursu, nauczycieli, a także mieszkańców miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka.

Wydania: