Krewniacy w KSP

Autor: 
Artur Madejski
SAM_1635.jpg

Kiedy sześć lat temu po raz pierwszy organizowałem w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości akcję honorowego krwiodawstwa i zaprosiłem ekipę z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu, nikt z nas nie przypuszczał, że od 25 września 2006 r. do kalendarza wydarzeń w KSP na stałe wpiszą się akcje honorowego krwiodawstwa. Na początku akcje organizowane były dwa razy w roku szkolnym – jesienią i wiosną, od trzech lat ekipa przyjeżdża do nas cztery razy w ciągu roku szkolnego, w odstępach pozwalających na regularne oddawanie krwi. Wielu uczniów, którzy po raz pierwszy oddają krew w szkole, regularnie później zgłasza się w stacji krwiodawstwa i kontynuuje dzielenie się z innymi tym, co mają najcenniejsze – krwią. Przez te lata spotkaliśmy się kilkanaście razy, zarejestrowanych zostało kilkaset osób, które łącznie oddały niemalże trzysta litrów krwi.
A przyjeżdżający do nas pracownicy RCKiK stali się dla nas bliskimi znajomymi.
Akcje stały się tak popularne wśród naszych uczniów, nauczycieli, pracowników, że wszyscy na nie czekają. O terminy kolejnych jestem pytany wielokrotnie. I są to takie dni w szkole, kiedy nikomu nie przeszkadza hałas panujący na korytarzu, tłum pod gabinetem biologicznym, nieobecność na zajęciach uczniów, którzy czekają w kolejce do oddania krwi. Coraz częściej zgłaszają się na nasze akcje honorowi krwiodawcy niezwiązani z naszą szkołą.
Dyrekcja i Pracownicy RCKiK wielokrotnie wyrażali swoją głęboką wdzięczność wszystkim uczniom, pracownikom i nauczycielom KSP, którzy poprzez dar krwi przyczyniają się do ratowania zdrowia i życia ludzi chorych. Podziękowania kierowane były również na ręce dyrektora szkoły p. I. Ręczkowskiego, który każdą z tych akcji obejmował życzliwym patronatem. Podziękowania należą się również wszystkim moim koleżankom, kolegom – nauczycielom KSP, których nie sposób wymienić tu z nazwiska oraz pani D. Rak –pielęgniarce szkolnej, którzy zawsze ogromnie mnie wspierają, służą pomocą i wsparciem w organizowaniu akcji. Ich pomoc, czasem rady, wiele życzliwych słów są dla mnie ogromnie cenne.
Z okazji przypadającego 14 czerwca Światowego Dnia Honorowego Krwiodawcy Dyrektor RCKiK w Wałbrzychu za propagowanie krwiodawstwa i organizowanie takich akcji przyznał mi wyróżnienie i podziękowania, których nie mogłem odebrać wtedy osobiście. Otrzymałem je 8 października br., kiedy to zorganizowałem po raz kolejny Dzień Honorowego Krwiodawcy. Od rana pod gabinetem biologicznym, w którym zorganizowano punkt krwiodawstwa, zbierali się chętni do oddania krwi. Jeszcze przed przyjazdem ekipy z RCKiK w Wałbrzychu, pod drzwiami ustawiła się spora kolejka oczekujących. Zgłaszali się honorowi krwiodawcy z okolicznych miejscowości, pracownicy i nauczyciele KSP, a przede wszystkim nasi wspaniali uczniowie. To dzięki ich ofiarności, wrażliwości i ludzkiej potrzebie niesienia pomocy innym akcja zaowocowała kilkunastoma litrami oddanej krwi. Tym razem krew przekazano na rzecz dwójki chorych dzieci,
w tym dwuletniego Filipa z Barda.
Moim koleżankom i kolegom, a nade wszystko uczniom, którzy oddawali, oddają i, w co wierzę, oddawać dalej będą krew, dedykuję otrzymaną statuetkę i podziękowania Dyrektora RCKiK w Wałbrzychu za dar krwi i propagowanie idei honorowego krwiodawstwa. Nie byłoby tych podziękowań, nie byłoby kilkuset litrów oddanej w ciągu ostatnich lat krwi gdyby nie Wasza życzliwość, chęć dzielenia się z innymi, bezinteresowna ofiarność wypływająca z serca.
Z szacunkiem i wdzięcznością chylę przed Wami czoło i proszę o więcej.

Wydania: