Komunikat i wyniki referendum w Kłodzku

Autor: 
Zygmunt Jakubczyk i inf. wł.

SZANOWNI MIESZKAŃCY KŁODZKA
Wyrażam podziękowanie wszystkim tym mieszkańcom Kłodzka, którzy w poczuciu obywatelskiego obowiązku, uczestniczyli w demokratycznej procedurze Referendum. Wasz werdykt jest jednoznaczny i dla organów stanowiących w mieście druzgocący. Jest jednocześnie potwierdzeniem słuszności stawianych przez Inicjatora Referendum zarzutów. Na inne oceny, analizy i wnioski przyjdzie czas. Oby z tej lekcji demokracji dla wszystkich najwłaściwsza nauka wynikła.
Szczególne podziękowanie składam członkom grupy referendalnej. Nakładem własnych sił i takich środków finansowych i przy ograniczonej pomocy zewnętrznej, potrafiliście wznosząc się ponad wszelkie podziały, zbudować inicjatywę społeczną, tak ważną dla budowy społecznej aktywności i świadomości.
Bądźcie pewni. Wasz wysiłek nie poszedł na marne. Jedni będą musieli zwracać baczniejszą uwagę na to, co czynią. Drudzy, mając na uwadze siłę swego głosu, podejmować będą bardziej rozważne decyzje wyborcze.
Z poważaniem,
PEŁNOMOCNIK INICJATORA REFERENDUM
Zygmunt Jakubczyk

REFERENDUM GMINNE W SPRAWIE ODWOŁANIA RADY MIEJSKIEJ PRZED UPŁYWEM KADENCJI,
Głosowanie przeprowadzono w 17 obwodach głosowania.
liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 22957
liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu
(liczba kart ważnych), wyniosła 4781
- frekwencja wyniosła 20,83%
liczba głosów ważnych wyniosła 4745,
liczba głosów za odwołaniem organu
(pozytywnych "Tak") wyniosła 4575
Komisja, w związku z powyższym, na podstawie art. 55 ust. 2 i art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 z późn. zm.) stwierdza, że:
a) referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby osób biorących udział w wyborze odwoływanego organu,
b) Rada Miejska w Kłodzku nie została odwołana.

REFERENDUM GMINNE W SPRAWIE ODWOŁANIA BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA PRZED UPŁYWEM KADENCJI,
21 PAŹDZIERNIKA 2012 r.
liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 22957
liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu
liczba kart ważnych), wyniosła 4782
- frekwencja wyniosła 20,83%
liczba głosów ważnych wyniosła 4743
liczba głosów za odwołaniem organu
(pozytywnych "Tak") wyniosła 4553
Komisja, w związku z powyższym, na podstawie art. 55 ust. 2 i art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 z późn. zm.) stwierdza, że:
a) referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby osób biorących udział w wyborze odwoływanego organu,
b) Burmistrz Miasta Kłodzka nie został odwołany.
Przy sporządzeniu protokołu obecni byli członkowie Komisji:
1) Surówka Lech Włodzimierz, przewodniczący komisji 2) Majowicz Małgorzata Barbara, zastępca przewodniczącego 3) Batóg Rafał Andrzej, członek komisji
4) Raubic Beata, członek komisji 5) Jaroszyk-Cykowska Weronika, członek komisji 6) Banecka Danuta, członek komisji 7) Sałdzień Barbara Ewa, członek komisji 8) Gargasz Danuta Maria, członek komisji
Komisarz Wyborczyw Wałbrzychu
Maciej Ejsmont

Wydania: