Widziane z Wrocławia

Autor: 
Mirosław Awiżeń

Urząd Marszałkowski podzielił nasze województwo na tzw. skupienia (czyli obszary o podobnych właściwościach). Powiat kłodzki znalazł się w skupieniu VI razem z powiatem dzierżoniowskim, świdnickim, wałbrzyskim oraz zgorzeleckim i bolesławieckim. Czyli jesteśmy w skupieniu w dwóch grupach: południowo-wschodniej i północno-zachodniej części województwa. Co nas łączy?
Oj, i tu jest niedobrze - bowiem do wspólnych barier rozwojowych skupienia VI należą:
* w sferze uwarunkowań demograficznych - procesy depopulacyjne - to jest ubytek liczby ludności (tylko w bolesławieckim była stagnacja),
* ujemne saldo ruchów migracyjnych
* ujemny przyrost naturalny, który powoduje wyludnianie się tych obszarów,
* poziom ruchliwości ludności (mobilność przestrzenna) poniżej przeciętnej w województwie,
* niekorzystna struktura wiekowa, szczególnie wyraźna w powiatach kłodzkim, dzierżoniowskim i wałbrzyskim, w których więcej było osób w wieku 65 i więcej lat niż dzieci w wieku 0-14 lat (za wyj. powiatu bolesławieckiego).
Pod względem środowiska naturalnego/ochrony środowiska zostaliśmy zaliczeni do powiatów o znacznym poziomie zanieczyszczeń pyłowych (choć szczególnie wysokie są w powiecie zgorzeleckim).
Nie jest u nas dobrze z odpadami komunalnymi, przemysłowymi, odpadami wytworzonymi, mamy wciąż znaczny poziom zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gleb (choć nawiększe zanieczyszczenia są w powiatach bolesławieckim i zgorzeleckim). No i co? wciąż znaczny odsetek nieoczyszczonych ścieków i najwyższy poziom gruntów wymagających rekultywacji.
Czyli, ogólnie rzecz ujmując: naszym nośnikiem nie jest turystyka, nie jest zbytnia czystość, nie jest rozwój a raczej stagnacja posuwająca się w kierunku utrwalania tego obrazu. Warto zatem przeglądnąć Strategię Rozwoju Powiatu Kłodzkiego już nie pod kątem: „ach, jak to u nas dobrze” i i że naszym motorem napędowym jest turystyka (rekreacja, leczenie uzdrowiskowe...) ale naprawdę - wziąwszy pod uwagę fakty „widziane z zewnątrz” naprawdę wzbogacić gospodarkę naszej Ziemi Kłodzkiej. Nie wystarczy leczenie zabiegowe, pochorobowe, musi powstać cały system lecznictwa uzdrowiskowego na najwyższym, światowym poziomie. Tu pojedyncze „kwiatki wiosny nie czynią”. Podobnie z turystyką - to nie tylko „plecakowcy” czy pacjenci ze skierowaniami. Co mamy do zaoferowania przyjezdnym (turystom) zdrowym, łaknącym rozrywki i wypoczynku - pławieniu się w wielkim świecie choćby „Lazurowego Wybrzeża? Nasze piękne wioski, malutkie, urokliwe miasteczka, kameralne uzdrowiska nie ściągną do nas turystów konferencyjnych ... no bo gdzie ich pomieścić, czym zabawić kilkutysięczny „nalot” różnych grup zawodowych chcących spotkać się jednym miejscu? Nie mamy po temu żadnej infrastruktury. Polskę i Ukrainę stać było na zorganizowanie Mistrzostw Europy - i w ten sam sposób (bezwzględną determinacją) musi nas być stać na przyjmowanie w jednym czasie, w jednym skupisku ludzi z całego świata. Wtedy można mówić o rozwoju turystyki, o miejscach pracy dla szerszej gamy zawodów niż tylko sprzątaczka, pokojówka, recepcjonistka, ogrodnik....Co do przemysłu: pięknym przykładem jest Noworudzki Park Przemysłowy - nowoczesne hale przemysłowe, ale trzeba by nieco przemodelować sposób „zapełniania tych hal”. Przemysłem skierowanym na klienta tu oczekiwanego - czyli turystę. Nie mówię tutaj tylko o pamiątkach i „ciupaskach góralskich” ale o całym przemyśle rekreacyjnym (od ubrań do sprzętu turystycznego). O najnowszych technologiach, które będą opracowywane tu, w naszych laboratoriach. Są nieśmiałe próby w zakresie żywienia: jest „kraina Pstrąga”. Teraz „wołowina... ale wciąż to pojedyncze „wykwity” na naszym stole.
... to tylko parę moich przemyśleń na temat „Strategii Powiatu Kłodzkiego” ... warto przyjrzeć się rzeczywistości i nie udawać, że jak się czegoś nie widzi, to tego nie ma”, a także uważnie słuchać, co mówią fachowcy z zewnątrz. Bo nijak w naszym myśleniu nie utożsamiamy się z powiatem zgorzeleckim czy też wałbrzyskim - a tak właśnie jest.
(bariery rozwojowe na podst. danych Urzędu Marszałkowskiego)

Wydania: