Absolutorium

Autor: 
Inf. M. Zilbert

27 czerwca br. podczas V Sesji Rady Powiatu Kłodzkiego Zarząd Powiatu, ze starostą Maciejem Awiżeniem na czele, otrzymał absolutorium za rok 2011. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z wykonania budżetu, opiniami biegłego rewidenta, Regionalnej Izby Rozrachunkowej i Komisji Rewizyjnej RPK oraz informacją o stanie mienia powiatu – 26 radnych głosowało „za”, jeden radny wstrzymał się od głosu. Udzielenie absolutorium oznacza, że stwierdzono prawidłowość działania finansowego organu wykonawczego. Podczas sesji przyjęto także uchwały m.in. w sprawie stanowiska RPK dotyczącego pozytywnej oceny działań służb, inspekcji i straży w zakresie stanu bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Kłodzkim czy przyjęcia raportu z monitoringu strategii rozwoju Powiatu Kłodzkiego za rok 2011.

Wydania: