A jednak można

Autor: 
Agnieszka Zabój

W bieżącym roku szkolnym 2011/2012 na terenie miasta Kłodzka w Zespole Szkół Specjalnych przy ulicy Wyspiańskiego 2 powstała idea mająca na celu integrowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z inną społecznością szkolną.
Celem projektu pt. „Dzieci dla dzieci” autorstwa Agnieszki Zabój i Katarzyny Hybsz była szeroko pojęta integracja i przełamywanie barier w komunikacji z młodzieżą niepełnosprawną oraz znalezienie szkoły partnerskiej, w której to uczniowie chcieliby sami, z własnej inicjatywy i potrzeby serca zaangażować się w działania na rzecz naszych uczniów, a także zaprzyjaźnić się, bo przecież wszyscy jesteśmy tacy sami.
Nie musieliśmy długo szukać, ponieważ okazało się, iż bardzo blisko nas znajdują się osoby chętne zaoferować własny czas i energię dla innych. Uczennice z Zespołu Szkół Alternatywnych w Kłodzku w osobie Natalii Hajdasz, Aleksandry Kołaczek, Natalii Łogin, Izabeli Beresteckiej, Estery Piznal, Klaudii Sajewicz oraz Gabrieli Nakwasińskiej przygotowały gry i zabawy ruchowe integrujące uczniów całej szkoły. Wspaniale radziły sobie podczas imprez i uroczystości szkolnych jako asystentki osób niepełnosprawnych, przygotowały lekcje z edukacji muzycznej z elementami stymulacji wzrokowo-słuchowo -dotykowej, a także zorganizowały zbiórkę rzeczową w postaci odzieży, przyborów szkolnych i pomocy naukowych na terenie własnej szkoły. Na uznanie zasługują również pani dyrektor szkoły Mariola Łuszczewska i opiekunka uczennic pani Agnieszka Gródecka-Pietrzak, które nadzorowały działania dziewcząt, przyłączając się do realizacji projektu.
W tym miejscu cała społeczność Zespołu Szkół Specjalnych składa serdeczne podziękowania za ogromne zaangażowanie, konsekwentne realizowanie zamierzonych celów, za otwartość i niekonwencjonalne rozwiązania.
Liczymy na równie owocną współpracę w latach następnych i więcej takich uczniów wrażliwych, godnych naśladowania.

Wydania: