To nie był śnieg! To był kawałek gzymsu!

Autor: 
Mirosław Awiżeń
gzyms.jpg

Pani przechodząca w tym czasie (23 stycznia 2012 r.) ulicą Nad Kanałem
w Kłodzku miała niebywałe szczęście. Kawałek gzymsu spadał prosto na nią. Ale - jak sama mówi wciąż roztrzęsiona - zupełnie intuicyjnie się odsunęłam... przecież te kamienie spadające z takiej wysokości mogłyby mnie zabić!
Mogły! To naprawdę szczęście od Boga... ale jak długo można liczyć na szczęście?

Wydania: