Czerwony Strumień

Autor: 
Marek Gałowski
CzerwStr 4.jpg

Na południowych stokach Gór Bystrzyckich, w lasach między Kamieńczykiem a Lesicą, ukryte są resztki dawnej wsi Czerwony Strumień (przed wojną Rothflössel). W połowie XIX wieku była to dość duża wieś - w 1840 r. mieszkało tu 130 osób, było 25 budynków, szkoła, browar, gospoda oraz warsztaty bawełniane i lniarskie. Obecnie wieś traktowana jest jako atrakcja turystyczna.
W sensie administracyjnym dawno już nie funkcjonuje, jednak niedawno pozostałościami zaczęli interesować się pasjonaci naszego regionu.
Już w XIV w. eksploatowano tu rudę żelaza na potrzeby kuźnicy w Boboszowie. Wzmiankowana w 1631 r. jako Rotenflues. Osada została założona nad potokiem o tej samej nazwie przez Tschirnhausów z Międzylesia. Kulminacja rozkwitu nastąpiła w połowie XIX w. Chadzali tędy turyści zmierzający do przełomu Dzikiej Orlicy zwanego Zemská brána. Droga prowadziła przez most graniczny w Lesicy. W istniejącej wtedy kolonii Waldhäuser powstało schronisko „Hubertusbaude”. Na początku XX w. odkryto narciarskie walory łąk między Czerwonym Strumieniem, Kamieńczykiem i Lesicą. W najniższej części osady (Angsthäuser) powstał schron narciarski, który w 2. połowie lat 30. został rozbudowany i przekształcony w schronisko S.A. „Gruppen-Baude”. Osada zaczęła się wyludniać już w okresie międzywojennym (1939 r. - 69 mieszk.). Po wojnie sprawę rozwiązano radykalnie - ludność wysiedlono w czasie wytyczania granicy państwowej.
Obecnie można tu zobaczyć tylko ruiny murowanej barokowej kaplicy
z XVIII w. oraz pozostałości domów - różnej wielkości fragmenty fundamentów pozarastane przez pokrzywy, drzewa i krzewy. Ocalała też figura św. Jana Nepomucena z 1873 r. (po czeskiej stronie granicy). Stojąca niegdyś przed kościołem kamienna figura Ukrzyżowania z 1773 r., znajduje się obecnie po prawej stronie wejścia do kościoła w Kamieńczyku. 1.XII.1764 r. urodził się tu Joseph Knauer, biskup wrocławski w latach 1843-44 (†1844). W maju 2011 r. staraniem pasjonatów regionu, powstała tu dydaktyczna ścieżka historyczno-przyrodnicza (znakowana ukośnym zielonym paskiem na białym tle). Przy okazji zmieniono przebieg zielonego szlaku turystycznego - aktualnie prowadzi przez „centrum” dawnej wsi.

Wydania: