Poradnia w Dusznikach w nowym miejscu

Autor: 
inf. M. Zilbert
poradnia (1).jpg

Na terenie powiatu kłodzkiego działają 4 poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które wchodzą w skład Powiatowego Centrum Doradztwa i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. Funkcjonują w Kłodzku, Nowej Rudzie, Bystrzycy Kłodzkiej i Dusznikach-Zdroju, prowadząc działalność diagnostyczną, terapeutyczną, profilaktyczną i doradczą dla młodszych i starszych dzieci. Zarówno tych, które mają problemy z nauką albo nie radzą sobie w kontaktach z rówieśnikami, jak i tych, którym potrzebne jest ukierunkowanie w dalszym kształceniu czy pomoc w efektywniejszym uczeniu się. Jednym z celów poradni jest także wsparcie dla rodziców, opiekunów i nauczycieli.
Dusznicka poradnia kierowana przez Beatę Łuczak-Wierzbicką po kilkumiesięcznym tymczasowym pobycie w Kudowie-Zdroju, dzięki porozumieniu władz powiatu i gminy Duszniki-Zdrój znalazła nową siedzibę. Pomieszczenia przy ul Sprzymierzonych 6 są świeżo wyremontowane, przytulne i sprzyjają pracy z dziećmi i ich opiekunami. Uroczysta inauguracja działalności odbyła się 17 listopada br. w obecności m. in. starosty Macieja Awiżenia i burmistrza Andrzeja Rymarczyka. W poradni pracuje ośmiu specjalistów – 2 pedagogów, 2 psychologów, psychoterapeuta, logopeda oraz oligofrenopedagog.

Wydania: