Echa XIII sesji RM w Kłodzku

Autor: 
M.D.

Kolejne obrady radnych odbyły się 27.10.11 r., bez udziału burmistrza B. Szpytmy oraz wiceburmistrza H. Urbanowskiego. Gościem była przedstawicielka wójta St. Longawy p. Jadwiga Błaszczak. Galerię okupili plakatami „Gdzie jest Burmistrz ?”, „Kto tu rządzi?” protestujący już od dłuższego czasu przedstawiciele Akademii Przedszkolaka, młyna oraz kłodzcy kupcy. Ci ostatni rozeszli się po informacji, że interesujące ich uchwały (zdjęte na ostatniej sesji), nie są wprowadzone do porządku obrad. Sesję prowadzili wiceburmistrz W. Krzelowski (po urlopie) i przewodniczący RM P. Brzostowicz. Na pytanie opozycji „gdzie jest burmistrz
B. Szpytma?” odpowiedzi nie było. A ta sesja była dla Burmistrza Kłodzka ważna, bowiem wśród projektów uchwał była mowa o Jego wynagrodzeniu - projekt przegłosowano 13 za, 7 przeciw po gorącej dyskusji, w której opozycja i radca prawny prezentowali odmienne wykładnie prawa.
Przy informacji o realizacji zadań inwestycyjnych radny T. Żabski pytał o kanał Młynówka i przyległy teren - czy inwestycja będzie wykonana i rozliczona w terminie, bo grozi nam niewykorzystanie ok. 3 mln zł dotacji. Wiceburmistrz W.Krzelowski informował, że podpisał pisma do p.Pomachaczi i p. Be-bela, w spr. uzgodnienia warunków dopływu wody i roszczeń. Stwierdził dalej, że sprawa młyna jest sztucznie nagłośniona - mosty są nośne, przestój trwał tylko 1,5 m-ca. (P. Bebel wniósł sprawę do Sądu o odszkodowanie). Czy w/w inwestycja będzie zakończona w terminie, czy stracimy dotację - tu kier. Zimoch stwierdził, że nie toczy się żadne postępowanie w sprawie, nie było odstępstw, więc nie ma żadnych informacji, że 3 mln zł dotacja jest zagrożona.
Padło pytanie czy Gmina ma zezwolenie prawno-wodne, jeśli tak, by pokazać pismo w tej sprawie.
Do głosu został dopuszczony p. Bebel: „ cieszę się, że p. Krzelowski wysłał pismo do nas i będzie dopływ wody...nadal w kanale Młynówka jest łamane prawo, ja nie mam wody...będę naliczał koszty dla Gminy...”. Radny Żabski:...” też cieszę się, że są ustalenia dot. przepływu wody....Dyrektor Regionalnych Wód, stwierdził, że Gmina tego nie ma... rozdmuchana sprawa? 20 osób straci pracę (młyn)... Co co wypowiedzi kier. Zimocha, znam treść protokołu z lipca 2011 r. ale w sierpniu br. wątpliwości są”. Kier. Zimoch: „ ...Opiekun inwestycji w Urz. Marszałkowskim przekazał, że aneks został podpisany...nie było potrzeby przeprowadzać innej kontroli niż ta z lipca br.” Radny Żabski pyta o budynek elektrowni wodnej p. Pomachaczi. Odp.: MSWiA podjęło działania dot. działek wodnych, wracają do Skarbu Państwa i pod Starostwo. Radny Zdz. Duda pyta: czyje są działki oznaczone „WP”, są w prawie wodnym... Wiceburmistrz Krzelowski: skąd zagrożenie dla pracowników Młyna? Nośność mostów jest właściwa, są lepsze warunki, zagrożeń nie widzę.
Kierownik M. Kud, Dz.Infrastruktury mówi: odnośnie zadania inwest. nr 18 - poprawa atrakcyjności kanału Młynówka i przyległych terenów - opracowano częściową dokumentację żeby szybko ruszyć z pracami... prace nie zakończone, bo nie mamy wszystkich zezwoleń... Odnośnie zadania nr 21 - poprawa komunikacyjności Wyspy Piasek... były usterki, które wykonawca poprawił i odda do odbioru... Radna Włodarczyk: odnośnie zadania 18 i 21 - 7.10. br. z pompą przecinaliście wstęgi, więc zadania zakończone czy nie? To była feta przedwyborcza, prace nie skończone... Radny Duda: dlaczego przeprowadza się inwestycje na tak niepewnych terenach...mury nowego cmentarza nie wytrzymają zimy, rozsypią się... grunty nie zostały wykupione... hipoteki. Radna Włodarczyk pyt. odnośnie mieszkań spółdzielczych, akty notarialne podpisane, czy za lokal przy ul. Kusocińskiego przelano 31 864.20 zł do SM? Skarbnik: jeden lokal to była zamiana, zadanie jest wykonane, zapłacono; radna Włodarczyk: proszę o datę przelewu... c.d.n.

Wydania: