Wygrywamy Bystrzycę Kłodzką dla Ziemi Kłodzkiej

Autor: 
Mirosław Awiżeń
bystrzyca.jpg

Przyszły wreszcie dobre czasy dla starej, królewskiej Bystrzycy Kłodzkiej.
A szczególnie jej Starówki. Pierwsze plany powstały w listopadzie 2008 i dotyczyły rewitalizacji pl. Wolności, ul. Rycerskiej i ul. Kościelnej. Całość inwestycji jest realizowania przy współudziale środków z Unii Europejskiej, której udział to 69,99 % całości naszych kosztów kwalifikowanych, czyli 5 milionów 20 tys. 821,79 zł - mówi pani Roberta Gazda, kier. d/s inwestycji UMiG Bystrzyca Kłodzka - pozostałe pieniądze to nasz, Gminy, udział. I nie są to powierzchowne prace - ale gruntowne działanie przeznaczone na dziesiątki lat. Zanim ułoży się bruki, zanim posadzi kwiaty i postawi ławki, to wcześniej wymieniona została cała kanalizacja sanitarna, cała sieć wodociągowa, kolektory deszczowe z równoczesnym oczyszczaniem tzw. „brudnej deszczówki” (z ulic - zanieczyszczonej np. smarami, olejami, piaskiem), a Zakład Gazowniczy wymienia swoje rury tam, gdzie jest taka potrzeba (ul. Rycerska).
Na nawierzchni pl. Wolności (Rynek) układa się wzory z trzech rodzajów kostek granitowych (czerwonych, czarnych i szarych). Kładzione są również płyty granitowe czerwone i szare. Będzie to chyba jedyny taki plac na Ziemi Kłodzkiej, który będzie jednocześnie „obrazem” - a przed wejściem do ratusza z bruku zostanie ułożony herb Bystrzycy Kłodzkiej.
Takich murów obronnych i baszt nie ma wiele w świecie. Z biegiem wieków i one skruszały, ale i dla nich przyszedł „dobry czas”. W 2009 roku postanowiono je odnowić. I nie były to czcze słowa jak już wcześniej bywało. W trakcie prac nad projektem remontu murów wyszła inicjatywa, aby remont połączyć z tworzeniem produktu turystycznego, pn.: Miejska Trasa Spacerowa – mówi szefowa Wydziału Turystyki w Bystrzycy Kłodzkiej, pani Ewa Koczergo - tak więc w 2010 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i w tymże roku zlecono badania historyczno-architektoniczne. We wrześniu 2010 roku uzyskaliśmy wszelkie pozwolenia, a od Ministra Kultury na podstawie naszego wniosku otrzymaliśmy w marcu 2011 roku na renowację murów 455 tys. zł na I etap tych prac. My dodaliśmy z kasy Gminy 71 tys. zł.
To tyle na 2011 rok - prace jeszcze potrwają, bo całość to koszt ok. 5,5 miliona zł. Po zakończeniu renowacji murów przyjdzie czas na Miejską Trasę Spacerową - to jest: ścieżki, tarasy widokowe, małą architekturę, nasadzenia roślin. I w tym zakresie będziemy występować o dofinansowanie.
Oczywiście odrestaurowane mury „zmuszą” nas do odnowienia elewacji budynków tam stojących. Wspólnoty - mamy nadzieję - odnowią elewacje swoich nieruchomości (przy dofinansowaniu z funduszy ochrony zabytków), a my - jako Gmina - również zadbamy o 2. nasze nieruchomości.
Mamy również 3 baszty wymagające renowacji i zaadoptowania ich do celów kultury i turystyki. Co do Wieży Rycerskiej (koło Muzeum) są wszystkie uzgodnienia i pełna dokumentacja. W 2011 roku wykonaliśmy renowację XIX-wiecznych dzwonów oraz wymianę konstrukcji wsporczej.
Brama Wodna (ul. Podmiejska) jest w bardzo złym stanie technicznym, ale tu chcemy uruchomić galerie, zainstalować lunety, umiejscowić podświetloną makietę miasta, a także utworzyć izbę nauki. Odnowienie tych dwóch wież, to koszt 1,600 tys. zł. Co do Baszty Kłodzkiej – jest w dobrym stanie i potrzebne będą jedynie drobne prace konserwatorskie.

Wydania: