Echa XII sesji Rady Miejskiej w Kłodzku

Autor: 
Magda Duszyńska

Po wręczeniu dyplomów dla wyróżnionych w konkursie na „ Najpiękniejszą posesję w Kłodzku” oraz dla młodych siatkarek, które wywalczyły brązowy medal Mistrzostw Polski w minisiatkówce w kat. „trójek”... /czyt. niżej / rozpoczęła się sesja.
* Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2011r.
Radny Żabski pytał o 11-sty kredyt z Nordea BP, który ma być spłacany od 05.2011 r. (10. jest już zaciągniętych). Pani Skarbnik w odp. informowała, że błędnie podano na BIP - umowa kredytowa 17.686.340 zł -a jest to wykup wierzytelności - nie kredyt.
* Ciekawe czy obecność grupy kłodzkich kupców z rejonu śródmieścia Kłodzka, którzy chcieli protestować przeciw wprowadzeniu kolejnego marketu do miasta, ich obawy o własny byt wyrażane mocno przed nadchodzącymi wyborami (gdy każdy głos się liczy) spowodowały zdjęcie dwóch propozycji uchwał druk 145 i 146 dotyczących zmian części miejscowego planu zagosp. przestrzennego w rejonie Owczej Góry... ( od ul. Śląskiej do Wyspiańskiego). Kupcy się rozeszli bo tematu nie było.

Ulgi, umorzenia czyli jak ratować padające podmioty gosp.
* Dłuższa debata odbyła się przy kolejnej uchwale określającej jak i komu będzie udzielana ulga i pomoc w spłacie należności pieniężnych (druk 147). Wniosek radnego Żabskiego by uchwałę dopracować, „ gdyż o umorzeniach z Urzędu traktuje zbyt szeroka definicja” i zdjąć z porządku obrad nie przeszedł głosami 15:6. Kierownik Batog uzupełniał: dłużnik składa wniosek i dokumenty... Zasady dotyczące umorzeń określone są bardzo szeroko /.../
Radny Żabski pyt: jakie i ile było umorzeń? Pani Skarbnik: nie pamiętam, podam na piśmie. Radny Wójcik proponował by umieszczać informacje jaki skutek odniosły ulgi przyznawane jeśli „grozi upadek podmiotowi”...pytał, jak w takim razie ująć problem E.Leclerc czy Carrefour... Radny Duda pytał jakimi kryteriami rządzi uchwała, wniosek Komitetu Obywatelskiego nie został ujęty. Radny Ferenc: trzeba odwoływać się do ustaw, a nie przytaczać ich treści by Nadzór Wojewódzki nie uchylił uchwały... Pani Skarbnik w odpowiedzi twierdziła: ulgi dotyczące czynszu nie zostały zmienione...są dwie różne, oddzielne procedury... do tej pory były 2-3 przypadki ujmujące „ważny interes dłużnika lub publiczny”... musi zaistnieć osobna uchwała dotycząca umorzeń... Radca prawny Urzędu: (skrót): w uchwale art. 56 mówi o stosowaniu ulg, art. 56 określa przypadki. ...podkreśla ważny interes dłużnika lub publiczny...pojęcie podlega obiektywnej ocenie, nie jest doprecyzowane... propozycja wykreślenia pkt.3 na druku 147 , jest błędna.
* Propozycja uchwały (druk 152) w spr. udzielania, rozliczania i kontroli wykorzystania dotacji dla podstawowych i gimnazjalnych szkół... przedszkoli niepublicznych /.../ z autopoprawką wiceburmistrza W. Krzelowskiego, aprobatą Komisji IV została po dyskusji i wniosku opozycji by ją odrzucić - przegłosowana 11:6 - wchodzi w życie 1.I.2012 r.
***
Radny Kmiecik odczytał oświadczenie na temat „fatalnego stanu dróg niosących zagrożenia w Kłodzku...”. Wiceburmistrz H. Urbanowski w odp. informował, że przebudowa ul. Walecznej w Kłodzku zdjęta w 2011 r. jest włączona do planu na 2012 r. Radna Włodarczyk pyt. dlaczego brak propozycji wynagrodzenia dla burmistrza B. Szpytmy. P. Skarbnik: wniesiono zastrzeżenie (odn. wniosku RIO). Radna Ludwin - w im. mieszkańców zgłaszała nieporządek i brak wody na cmentarzu. Radna Żytyńska zwróciła uwagę na etykietę witania gości, urzędników. Radny Żabski pytał kto decydował o puszczeniu wody 23.09.br. w Młynówce (wodowanie łódek), padła odp. wiceburmistrz H. Urbanowski.

Kłodzkie siatkarki sięgają po laury
W sezonie 2010/11 udział w Mistrzostwach Polski w minisiatkówce brało 15000 dziewcząt, 2500 drużyn.
* Brązowy medal zdobyły dziewczęta z MMKS Kłodzko w kat. „trójek” Marta Mielnik, Barbara Wojtoń i Natalia Pawłów.
* W kat. „dwójek” 6. miejsce wywalczyły Malwina Majka, Magda Kurowska,Paulina Synus, Weronika Labanc. Ich trenerem jest p. Antoni Machciński, który cieszy się, że ma już 50.dziewcząt w sekcji z kłodzkich szkół. Gratulujemy nagrodzonym.
* Konkurs na najpiękniejszą posesję w Kłodzku wygrała p. Danuta Zielińska - teren przy ul. Dusznickiej, II m. - współnota z ul. Rodzinnej 96/98 , III m. p. Anna Pełyńska - posesja przy ul. Warty. Gratulujemy inwencji i zaangażowania w upiększaniu swoich ulubionych miejsc.

Wydania: