List otwarty

Autor: 
Stowarzyszenie Przyjaciół Bystrzycy Kłodzkiej

My, mieszkańcy Bystrzycy Kłodzkiej, zwracamy się z wnioskiem o to, aby kraty z tzw. podwyższenia na bystrzyckim Placu Wolności, wykonane przez Jana Liwicza i podarowane przezeń miastu wróciły na swoje miejsce. Część krat (34 sztuki) znajduje się przy prywatnej posesji w Międzygórzu. Właściciel wyraził zgodę na ich odstąpienie. Stan zachowania krat jest zadawalający, wymaga tylko piaskowania, odnowienia powłoki malarskiej. kilka sztuk wymaga wymiany rozetek. Na miejsce brakujących można wykonać kopie. Każdy kowal będzie z pewnością dumny, mogąc wykonać duplikat prac tak znanego artysty, jakim był Jan Liwicz.
Jan Liwicz (nr obozowy 1010) był przez 6 lat więźniem obozów Auschwitz-Birkenau, Mauthausen. Osadzony za działalność w PPS i za walkę o niepodległą Polskę. W obozie wykonał bramę wjazdową z “Arbeit macht frei” i liczne dzieła sztuki eksponowane w państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau.
W latach 1946 - 1960 był mieszkańcem Bystrzycy Kłodzkiej, działaczem społecznym. Jego grób znajduje się w Bystrzycy Kłodzkiej. Z elementów żelaznych pozostałych w poniemieckiej kuźni wykonał on ogrodzenie wokół figury św. Trójcy i balustradę na tzw. podwyższeniu Placu Wolności. W ub. roku, po głośnej kradzieży napisu “Arbeit mach frei” z bramy b. obozu Auschwitz stał się osobą znaną na całym świecie.
Są powody wystarczające aby uczcić Jego pamięć tytułem Honorowego Obywatela Bystrzycy Kłodzkiej i otoczyć należną troską dzieła przez Niego wykonane. Także przez to miasto Bystrzyca Kłodzka może stać się szeroko znane.
Stowarzyszenie Przyjaciół Bystrzycy Kłodzkiej (5 podpisów odręcznych)
Bystrzyckie Towarzystwo Górskie Z. Tyczyński, J. Kobryń

Wydania: