Benefis Roberta Stando

Autor: 
inf. Marta Zilbert
stando (1).jpg

„Miasto, które może zginąć” – pierwszy film dokumentalny o Kłodzku – został zrealizowany przez młodego studenta łódzkiej Filmówki w 1955 roku. Reżyserem tego dokumentu był Robert Stando, który w tym roku obchodzi 80 urodziny. W celu uczczenia jubileuszu artysty 7 czerwca br. w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku przygotowano reżyserowi benefis.
W auli im. Arnošta z Pardubic spotkali się przyjaciele artysty, m.in. Bogusław Litwiniec (twórca teatru Kalambur, były senator RP), Władysław Zakrzewski (muzyk i pedagog) oraz nauczyciele i młodzież, która przygotowała dla jubilata kilka niespodzianek. Powiat Kłodzki podczas uroczystości reprezentowali starosta Maciej Awiżeń, wicestarosta Adam Łącki i Kazimierz Drożdż – członek Zarządu Powiatu.
Oprócz koncertu w wykonaniu zespołu pod kierunkiem prof. Zakrzewskiego, multimedialnej prezentacji biografii artysty i krótkiego filmu zrealizowanego przez młodzież oraz mnóstwa gorących życzeń, Jubilat otrzymał tytuł wybitnego absolwenta kłodzkiego LO. Pamiątkową figurkę Robert Stando odebrał z rąk starosty Macieja Awiżenia i dyrektor szkoły Kamili Malik.

Wydania: