Wystawa "Paszporty krajów Unii Europejskiej"

Autor: 
Jan Bałchan

Wystawa Paszporty krajów Unii Europejskiej jest wspólnym przedsięwzięciem Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz Komendy Głównej Straży Granicznej w Polsce. Pomysł organizacji ekspozycji, prezentującej historię paszportów europejskich od XIX w. aż do czasów nam współczesnych, pojawił się w 2010 r., kiedy do Muzeum Papiernictwa została przekazana kolekcja 268 dokumentów identyfikacyjnych i podróżniczych, stanowiących prywatny zbiór Janiny z domu Czelej oraz Zdzisława i Andrzeja Mazurów z Wrocławia. Zespół ten tworzą w największej liczbie paszporty wydane w XIX i XX w., najstarszy pochodzi z 1803 r., najmłodszy zaś z 2007.
Drugą grupę dokumentów stanowią dowody osobiste, kenkarty z czasów II wojny światowej oraz różne tymczasowe poświadczenia i legitymacje potwierdzające tożsamość obywateli. Całość przekazanych obiektów poddana została gruntownej konserwacji pozwalającej na ich prezentację. Dodatkowym impulsem do organizacji wspomnianej ekspozycji stało się objęcie przez Polskę półrocznej prezydencji w Unii Europejskiej.
Prezentacja paszportów z lat 1803-1939 umożliwia również ukazanie zmian w technice wykonania tego typu dokumentów oraz ich zabezpieczenia. Są to w dużej części paszporty w postaci jednego arkusza papieru czerpanego lub produkowanego maszynowo znakowanego filigranem stanowiącym dość długo oprócz stosowanych pieczęci, jedyne zabezpieczenie dokumentu przed podrabianiem.
Podczas wernisażu wystawy 1 lipca 2011r przemówienia wygłoszą: dyrektor Muzeum Papiernictwa Maciej Szymczyk, marszałek Województwa Dolnośląskiego Rafał Jurkowlaniec, w-ce minister zdrowia Jakub Szulc, burmistrz Schengen Roger Weber. Zespół przygotowawczy: koordynator przedsięwzięcia dr hab. Maciej Szymczyk, autor ekspozycji mgr Jan Bałchan, tłumaczenia mgr Agnieszka Chudziak, opracowanie graficzne: mgr Artur Goliński.
Ekspozycję paszportów będzie można oglądać przez cały lipiec i sierpień 2011 r. Serdecznie zapraszamy!

Wydania: