Jeże i Jerzy Gara

Autor: 
Krystyna Oniszczuk-Awiżeń
Foto: 
Tomasz Gmerek
jerze.jpg

Cykl spotkań pt. „My Kłodzczanie” organizowany jest od 20 lat przez Muzeum Ziemi Kłodzkiej z okazji Dni Kłodzka. Ma on na celu przybliżyć postaci osób ciekawych, malowniczych, szczególnie zasłużonych dla miasta. Przewinęło się
w ciągu minionych lat wiele osób o różnych profesjach i zainteresowaniach – lekarze, nauczyciele, muzycy, plastycy, architekci, poeci, fotograficy, animatorzy działań kulturalnych, przewodnicy turystyczni, pasjonaci. Trzeba podkreślić, że w bogatym programie corocznych Dni Kłodzka jest to w zasadzie obecnie jedyna impreza związana ściśle z miastem, nie tylko zapewniająca rozrywkę, ale też honorująca jego obywateli.
W tym roku bohaterem cyklu został Jerzy Gara – mieszkaniec Ziemi Kłodzkiej od urodzenia, z Kłodzkiem związany od blisko 30 lat. Wieloletni nauczyciel Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie (1981-2008). Pomysłodawca funkcjonującego tam
w latach 2000-2006 Oddziału Zamiejscowego Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Inicjator założenia i prezes Koła Terenowego Ziemi Kłodzkiej Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „pro Natura”. Członek Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Jeży „Nasze Jeże”. Wielki pasjonat przyrody, miłośnik ptaków, opiekun jeży i inicjator wielu przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym w tej dziedzinie. Jerzy Gara od 2010 prowadzi w Kłodzku Ośrodek Rehabilitacji Jeży. Szeroką swą wiedzą na temat tych zwierząt dzieli się na spotkaniach organizowanych w szkołach i przedszkolach.
Podczas imprezy w Muzeum 26 maja o godz. 18.00 wygłosił niezwykle ciekawą prelekcję nt. jeży. Dodatkową atrakcją był obecny na spotkaniu żywy jeż oraz okolicznościowa wystawa, na której zaprezentowane zostały fotografie dokumentujące zainteresowania przyrodnicze Jerzego Gary. Kontakt z takim pasjonatem to prawdziwa przyjemność, o czym przekonali się tego dnia uczestnicy imprezy.

Wydania: