Misterium Pssionis

Autor: 
inf.wł.

ZaprAszAMY
Misterium Passionis czyli najpiękniejsza historia o miłości w XIV scenach - 31 maja godz. 19.30 w Ogrodzie Franciszkańskim i rynku. Występują aktorzy amatorzy przy akompaniamencie chóru pod dyrekcją Katarzyny Mąki.
Misterium otwiera obchody 300. rocznicy istnienia obecnego kościoła franciszkańskiego na Piasku w Kłodzku.

Wydania: