Zaniepokojeni spółdzielcy pytają

Autor: 
informuje: K. Redmerska

W marcu tego roku, Rada Nadzorcza odwołała prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku - pana Bogdana Berczyńskiego. Do tej pory nie wiemy dlaczego, czym kierowali się niektórzy członkowie Rady Nadzorczej, głosując za odwołaniem?
Zrobili to, mimo dwukrotnych pisemnych próśb setek mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej, o wstrzymanie się z taką decyzją (np.: do Walnego Zgromadzenia, które ma być w czerwcu).
Nikt nie jest nieomylny, ani bez wad, ale chyba wszyscy wiedzą w jak złej sytuacji była Spółdzielnia (kiedy Prezes obejmował tę funkcję) z milionowymi długami, na skraju upadłości.
Obecnie Spółdzielnia Mieszkaniowa jest w dobrej sytuacji, zostało wykonanych wiele prac w budynkach. I jest w tym niewątpliwie bardzo duża zasługa Prezesa. Decyzja niektórych członków Rady Nadzorczej jest niezrozumiała. Podstawowa uczciwość i przyzwoitość wobec wszystkich członków Spółdzielni Mieszkaniowej i wobec Prezesa, nakazywałaby jednak, nie podejmować tak ważnych dla wszystkich spółdzielców decyzji, ani tak pośpiesznie, ani tak pochopnie.
Większość spółdzielców chce mieć chyba poczucie stabilności i spokoju, no i działania dla WSPÓLNEGO dobra, a nie rozgrywek i podziałów.
wysłuchała Spółdzielców z Polanicy-Zdroju Katarzyna Redmerska

Wydania: